Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Könyvtára

A Könyvtár története

A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar első jogelőd intézménye a Középipartanoda 1879-ben nyitotta meg kapuit. 1898-ban a Középtanodából kivált az építész-képzés és önálló intézményként megkezdte működését a Budapesti Magyar Királyi Állami Felső Építő Ipariskola . Az ideiglenes elhelyezések után 1901-ben Kolbenheyer Gyula és H. Gaál Adorján építészek tervei alapján Budapesten, a Thököly úton megépült gyönyörű épületben méltó és végleges otthonra lelt az építőipari szakoktatás és vele együtt a könyvtár.

A Könyvtárról szóló első írásos dokumentum 1923-ban jelent meg Hoffer Imre: Jelentés az intézet könyvtáráról címmel:
…”A könyvtár alapját azon könyvállomány képezi, melyet a Budapesti M. Kir. Állami felső Ipariskola kebeléből való kiválásunk és önálló intézetté való fejlődésünk alkalmával nyert. Ez időponttól kezdve könyvtárunk állandó dotációban részesült..”

A korabeli könyvtári állomány nagyságáról Hoffer Imre a következőképpen írt:
* a tanári szakkönyvtár 3100 db dokumentum
* ifjúsági könyvtár 1500 db dokumentum
* folyóirat könyvtár, amelynek periodika gyűjteményét reprezentálja a következő évi előfizetői lista:
• 1 magyar, 7 német, 2 francia, 1 amerikai építőművészeti,
• 1 magyar, 7 német építőipari,
• 2 német anyagtani.

A háborúban jelentős károk érték a Könyvtárat. A példaértékű gyűjteményből amelyet „megörökölt” a Kari Könyvtár közel 2000 kötet maradt, és amely állományrész a Könyvtár szakmatörténeti külön-gyűjteménye. A muzeális gyűjtemény állományvédelmi okok miatt jelenleg a könyvtárhasználók számára nem hozzáférhető.
1972-től a Könyvtár felsőoktatási intézmény könyvtáraként működik.
2000-től kezdődően a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Könyvtáraként működik

A Könyvtár napjainkban

A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Könyvtára nyilvános, tudományos szakkönyvtár, amely tudásközvetítő tevékenységével a Karon folyó oktatást, kutatást, felsőfokú szakképzést és a nevelést szolgálja.
Gyűjteményével, szolgáltatásaival közvetíti a hazai és nemzetközi hagyományos és elektronikus hordozókon megjelenő dokumentumokat a Karon oktatott tudományok területén.
A Könyvtár 200 m2 alapterülettel rendelkezik, szabadpolcos elrendezésű. Az olvasóterem és a kölcsönzőtér férőhelyeinek száma 30+15, azonban további 30 férőhely biztosított konzultációk és egyéni tanulás céljára a könyvtár előterében kialakított közösségi térben.

A Könyvtár állományát hagyományos és elektronikus dokumentumok, illetve szakkönyvek, időszaki kiadványok, jegyzetek, segédletek, szabványok, jogszabályok, tervezési segédletek alkotják.
A Kar hallgatói számára a könyvtári beiratkozás ingyenes. A Könyvtár használatának rendjét a Könyvtárhasználati Szabályzat tartalmazza.

A Kar területén hozzáférhető különböző információs adatbázisok (EISZ: EBSCO, WOS, SCIENCE DIRECT, stb) és könyvtári katalógusok könnyítik és segítik az olvasók munkáját. Ezek és sok más hasznos információ elérhető és megtekinthető a könyvtár honlapján. http://konyvtar.ymmf.hu/

A Könyvtár szolgáltatásai:

A Könyvtár nyilvános alapszolgáltatásai minden könyvtárhasználó számára térítés nélkül vehetők igénybe. Ezek a következők:
• könyvtárlátogatás (tájékozódás a könyvtárról, használati szabályzatáról, gyűjteményének jellegéről)
• állományfeltáró eszközök használata (hagyományos és elektronikus katalógus)
• információ a könyvtár szolgáltatásairól
• a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata
A Könyvtár kiegészítő szolgáltatatásai a könyvtárközi kölcsönzés és a reprográfiai szolgáltatás kivételével térítésmentesek de beiratkozáshoz kötöttek:
• kölcsönzés (a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészekből)
• számítógép használat – adatbázisok használata, internet használat
• könyvtárközi kölcsönzés
• másolás, nyomtatás, szkennelés
• szakirodalmi tájékoztatás
Muzeális Gyűjtemény
A Könyvtár muzeális gyűjteménye közel 2000 kötet, amelyek megőrzése és védelme fontos feladatunk.
Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által meghirdetett pályázatán 2012-ben is részt vettünk és a beadott mindkét témában sikeresen szerepeltünk: 7 db muzeális értékű kiadvány restaurálására 560.070 Ft-ot, a muzeális értékű könyvanyag tisztítására és konzerválására 700.000 Ft támogatást kapott a könyvtár. A feladatokat az OSZK-SOROS Könyvrestaurátor Műhely végezte el.