Copyright 2022 - Custom text here
 • Slide number 0
 • Slide number 1
 • Slide number 2
 • Slide number 3
 • Slide number 4
 • Slide number 5
 • Slide number 6
 • Slide number 7
 • Slide number 8
 • Slide number 9
 • Slide number 10
 • Slide number 11
 • Slide number 12
 • Slide number 13
 • Slide number 14
 • Slide number 15
 • Slide number 16

ybl facebook2

A TÜBI és az általa gondozott szak rövid története

A Tűzvédelmi Tanszék, intézetünk jogelődje - funkcióját tekintve az országban egyedüli felsőoktatási egységként - 1980-ban, a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság kezdeményezésére és anyagi támogatásával jött létre. Célja az volt, hogy az akkor indított tűzvédelmi üzemmérnök képzésben a szakmát oktassa, a képzés tantervét fejlessze, és a témakörben alkalmazott kutatásokat végezzen. A tűzvédelmi szak alapításával Közép-Európában egyedülálló tanszék alakult, amelynek keretében elsősorban a tűzoltóság részére, de amellett az egész magyar tűzvédelemi szakterület számára főiskolai szintű, felsőfokú végzettségű, műszaki szakembereket képezzen.

Az oktatás az első néhány évben, csak nappali tagozaton folyt, 1984-ben indult a 4 éves levelező képzés.

1992-ben a Budapest Politechnikumon - amelynek tagjai a Bánki Donát Műszaki Főiskola, a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, a Könnyűipari Műszaki Főiskola és az Ybl Miklós Műszaki Főiskola voltak - belüli közös szakként, beindult a biztonságtechnikai mérnökképzés. Mivel a képzés szakmai tárgyainak kb. egyharmadát a tűzvédelmi tantárgyak alkották a vagyonvédelem, az önvédelem és az elektronikus adatvédelem mellett, a főiskolán a Főiskolai Tanács döntésével létrejött a Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézetet (TÜBI). Az intézet felügyelte mind a tűzvédelmi, mind a biztonságtechnikai mérnök-képzést. Bár a Főiskolán a biztonságtechnikai mérnökképzés 1998-ban megszűnt, az egység neve maradt TÜBI, de most már, mint tanszéki jogállású intézet működik.

A 2002/2003 tanévtől kezdődően - a katasztrófavédelem fontosságát felismerve – oktatásunkat megosztottuk két szakirányra. Ezáltal az újonnan felvett hallgatók, már választhattak a között, hogy a harmadik félévtől, a tűzvédelmi, vagy a katasztrófavédelmi szakirányon folytatják tanulmányaikat. A diploma megnevezése azonban továbbra is egységesen tűzvédelmi mérnöki diploma maradt.

2005/2006 tanévtől a Bolonyai folyamat bevezetésével főiskolai szintű tűzvédelmi mérnökképzést felváltotta az egyetemi szintű Bsc képzés, mely azóta is tart. Az új szerkezetű képzésnek köszönhetően a tűz- és kataszrófavédelmi mérnöki képzés az építőmérnöki valamint építészmérnöki szak szakirányaként választható. Ennek eredményes elvégzésével a hallgatók felsőfokú tűzvédelmi jogosultságokat kapnak.