Copyright 2022 - Custom text here
 • Slide number 0
 • Slide number 1
 • Slide number 2
 • Slide number 3
 • Slide number 4
 • Slide number 5
 • Slide number 6
 • Slide number 7
 • Slide number 8
 • Slide number 9
 • Slide number 10
 • Slide number 11
 • Slide number 12
 • Slide number 13
 • Slide number 14
 • Slide number 15
 • Slide number 16

ybl facebook2

A 2003-as "NAGY ÖSSZEOMLÁS" verseny

 

 

Pályázati felhívás tartószerkezeti modell készítésére

 

A SZIE Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar pályázatot hirdet a hallgatók részére tartószerkezeti modell építésére. A pályázat hagyományos célkitűzései:

 

1. A hallgatók kapjanak ízelítőt az optimális tartószerkezeti tervezés problémáiból egy viszonylag könnyen átlátható feladat keretében.

2. Verseny keretében kívánunk alkalmat teremteni a hallgatóknak leleményességük és statikai érzékük kibontakoztatására, képességeinek felszínre hozására.

3. A különböző megoldások közös elemzése kapcsán a jó megoldások és a hibák értékelésével hasznos ismereteket gyűjtünk.

4. A pályázati feladat megoldásával felhívjuk a figyelmet a modellépítés fontosságára a modern tervezésben.

5.  A modellépítési tevékenységet gondolatébresztőnek szánjuk a hasonló valódi szerkezetek tervezési, gyártási és kivitelezési problémáival kapcsolatban.

A pályázaton való részvétel feltételei:

 • Az alábbiakban részletezett formai feltételek teljesítése
 • A modell 2003. április 9.-én szerdán 1600 óráig vizsgálható állapotban való leadása a SZIE YMMF kar Mechanika és Tartószerkezetek Tanszéken.

A feladat leírása:

A feladat egy rudakból kialakított térbeli rácsos szerkezetű híd elkészítése.

A hidat befoglaló hasáb maximális méretei:

 • hosszúsága 1200 mm,
 • szélessége 100 mm,
 • magassága 250 mm.
Az alátámasztási pontok távolsága: 1060 mm. (Ld. a mellékelt rajzot.)
A terhelő berendezés vázlata
nagyosszeomla vazlat 2003

A fenti méreteken kívül más geometriai megkötés nincs. A rácsozat jellege és a szerkezet keresztmetszeti kialakítása tetszőleges - az adott korlátokon belül változó is lehet.

A szerkezet megtámasztása és terhelése a mellékelt vázrajz szerint történik. Amint az a rajzon is látható, a terhelő és reakció erők egyaránt 20×100 mm méretű felületeken adódnak át.

Rúdszerkezet:

A rácsozat kialakításánál törekedjenek statikailag helyes formák választására.

A rúdszerkezet anyaga csak a kereskedelemben kapható spagetti és/vagy makaróni lehet.

Csomópontok, illesztések:

A csomópontok kialakításához felhasználható:

 • folyékony ragasztó (bármilyen)
 • cérna, fonal
  • cellux (szalagragasztó)

A tészta szilárdságát különböző módszerekkel növelni nem szabad (pl. ragasztóval, lakkal, festékkel történő átvonás; az üregek kitöltése; drótbetét behúzása stb.).

Azonosítás:

A modellen egy jeligét kell feltüntetni jól látható módon úgy, hogy az egy, a modellről készült fényképen is olvasható legyen.

A készítő vagy készítők nevét - a szak, évfolyam és csoport megjelölésével - zárt borítékban kell mellékelni. A boríték külső oldalán csak ugyanaz a jelige szerepelhet, ami a modellen látható.

Vizsgálat, értékelés:

A modelleket 2003. április 10.-én csütörtökön 1400 órától a Nagyelőadóban egyenként vizsgálatnak vetjük alá a Bíráló Bizottság és minden érdeklődő jelenlétében.

A vizsgálat és az értékelés szempontjai a következők:

 • szerkezetesztétika (a szerkezet terheléssel összhangban lévő kiképzése; a kivitelezés gondossága) 20 %-ban,
 • gazdaságosság (teherbíróképesség / önsúly) 80 %-ban.

Az utóbbi szempont értékelhetősége érdekében a modelleket az induló 80 N terheléstől folyamatosan, tönkremenetelig terheljük. Tönkrementnek tekintjük a szerkezetet akkor, ha a modell teherbíró képessége bármilyen okból (rúdszakadás, kihajlás, kifordulás) kimerül, ill. olyan mennyiségű szerkezeti elem megy tönkre, hogy az alakváltozás a terhelő erő további növelése nélkül folyamatosan növekszik (a szerkezet folyási állapotba kerül).

A modelleket készítőiknek kell a kísérleti berendezésre helyezni, amelyhez természetesen minden segítséget megadunk. Az előterhelés ráengedését (80N) a készítő vagy személyesen végzi, vagy ránk bízza a műveletet. Javaslatok korábbi tapasztalataink alapján:

A szerkezet megtámasztási felületeinek környezetében, a rácsozás geometriájának kialakítását, a fogadó csomópont kiképzését különös gonddal kell végezni, hogy az erők bevezetési helyein, a pontatlanságok és egyenetlenségek miatti, esetleges lokális tönkremenetel elkerülhető legyen. Mivel a terherátadó himba önmagában merev, ezért a teherátadó vonalak egy síkban vannak. A csavarásmentes erőátadás érdekében ezért a modellen lévő fogadó felületeknek is egy síkban kell lenniük. Ugyanez a feltámaszkodási vonalakon is érvényes. Csekély pontatlanság nem okoz különösebb zavart.

A modellek rendkívül érzékenyek, rideg törésre hajlamosak, szállításukat, mozgatásukat nagyon óvatosan kell végezni.

Minden óvatosság mellett is javasoljuk, hogy a résztvevők hozzanak magukkal gyorsan szilárduló ragasztót, illetve készüljenek fel arra az estre, ha mégis kisebb javításokat kellene elvégezni a megterhelés előtt.

Bíráló Bizottság:

Dr. Telekes Gábor, főigazgató (SZIE Ybl Miklós Műszaki Főiskolai kar)

Dr. Zalka Károly, tanszékvezető (SZIE YMMF kar, Mechanika és Tartószerkezetek Tanszék)

Dr. Reischl Gábor, tanszékvezető (SZIE YMMF kar, Településmérnöki és Építészeti Tanszék)

Dr. Gelencsér Endre, tanszékvezető (SzIE MGK kar, Mechanika és Műszaki Ábrázolás Tanszék)

Dr. Legeza László, főiskolai docens (BMF BDGF kar, Gépszerkezettani és Bizt. Intézet)

Meghívott szakértő és a Bíráló Bizottság elnöke:

Dr. Hajtó Ödön, a Magyar Mérnöki Kamara volt elnöke

A Bíráló Bizottság a leírt szempontokat külön-külön pontozza. Ennek eredményéből a szempontok fontossága szerint súlyozott átlagot számol.

Jutalmazás:

Az első 3 helyezett pályamű készítői pénzjutalomban részesülnek.

Az eredményhirdetést követően milánói makaróni tort ülünk, aminek keretében tovább értékeljük a versenyt és a makaróni tulajdonságait.

Összeállította: Gálhidy László főiskolai adjunktus

 

Tájékoztató

 

Melléklet a Pályázati felhíváshoz

¨       Az anyag határfeszültségét és rugalmassági modulusát hajlítási törőkísérletekkel állapítottuk meg. A törőkísérlet során az alábbiakban részletezett geometriai adatokkal rendelkező, középen koncentrált erővel terhelt kéttámaszú tartómodelleket vizsgáltuk:

 • Tömör spagettiszál (Æ1,8 mm átmérő, és l = 100 mm hossz)
 • Csőkeresztmetszetű makaróni (Æ3,2 mm külső-, Æ 1,3 mm belső átmérő, és l = 150 mm hossz)
 • Csőkeresztmetszetű makaróni (Æ3,0 mm külső-, Æ 1,0 mm belső átmérő, és l = 150 mm hossz)

A hajlításból kapott húzószilárdság törési határértéke 40 kísérlet alapján átlagosan σH = 18,0 N / mm2 volt. ¨       A rugalmassági modulus átlagértéke a törési állapot közelében E = 2000 N / mm2 (40 mérés alapján) A nyomott rudak törési határerejét az az FH= φAσH képlettel javasoljuk számítani, ahol φ a Segédletből (táblázat: 113. oldal "a" oszlop) λ függvényében kivehető, a 37-es szilárdsági csoportba tartozó acélanyag csökkentő tényezőinek oszlopából. λ a szokásos módon a λ = lo /i képlettel számítható, ahol lo a rácsrúd kihajlási hossza és i az inerciasugár. ¨       A ragasztók közül javasoljuk kipróbálni valamelyik csemperagasztót, vagy faipari (asztalos) ragasztót, ami háztartási boltokban kapható. Bármilyen ragasztó használható, csupán azt kell szem előtt tartani, hogy a szerkezet ne a csomópontoknál menjen tönkre, és az építés megkönnyítése céljából viszonylag gyorsan száradjon. ¨       A terhelési folyamat megvalósítására szolgáló kísérleti elrendezés sémája a mellékelt vázrajzon szerepel. ¨       A terhelési próbát álló- és mozgóképen egyaránt kívánjuk rögzíteni. ¨       Minden beadott modell fényképét és adatait szeretnénk megőrizni az "utókornak", ezért a Mechanika Tanszék örömmel venné, ha a versenyzők az elkészített szerkezet háromdimenziós drótváz modelljét is át tudnák adni a tanszéken, egy autocad14 dwg file formájában. ¨       
A modellkészítéssel kapcsolatos technikai kérdésekben tájékoztatásért a Tanszék oktatóihoz (a konzultációs idejük alatt) lehet fordulni.

 


A részletes végeredmény

HÍD (l = 1060 mm; h < 250 mm; b = 100 mm; F > 80 N); 2003 április 10

Helyezés Jelige

Esztétikai

Σ pont.

Esztétikai pontátlag G [g] F [N] F/G ×10 F/G Pont Σ Pont Készítők Szak/évf.
1 Xenosz 29,0 17,1 349,3 552,0 15,8 80,00 97,06 Köves András BMF-BGK
2 Titán 28,0 16,5 408,3 511,7 12,5 63,44 79,91

Köves András

Tomán Miklós

BMF-BGK
3 Rianás 33,0 19,4 908,3 498,2 5,5 27,77 47,18

Kutyik Mátyás

Kocsis Péter

Komlósy Tamás

BMF-BGK
4 Egy éjszakás kaland 34,0 20,0 583,1 156,8 2,7 13,61 33,61

Lannert Gábor

Polák Ildikó

Ész. II.
5 Golden tészt 32,0 18,8 465,2 108,2 2,3 11,77 30,60 Klein Gergely BMF-BGK I.
6 Be(a)st 33,0 19,4 967,9 128,0 1,3 6,69 26,11 Horváth Tamás BMF-BGK I.
7 Tacoma Narrov 24,0 14,1 1109,4 244,5 2,2 11,16 25,27

Centea Roland

Földi Norbert

Szabó Péter

Papp Róbert

 
8 Merev 32,0 18,8 638,2 80,0 1,3 6,35 25,17

Uram Balázs

Déczi Balázs

Orosz János

Meilinger Balázs

Fukker Zoltán

Te. I.

Ész. I.

Men. II.

Te. I.

Men. II.

9 Kajla 21,0 12,4 621,7 157,2 2,5 12,80 25,15 Balogh Attila Zsombor Dávid András  
10 A-symetry 19,0 11,2 777,2 134,3 1,7 8,75 19,92

Lindwurm Ádám

Magyar Gergely

Sándor Ferenc

Zsoldos László

 
11 Galdiátor 31,0 18,2 424,7 0 0,0 0,00 18,24 Csizmadia Sándor  
12 Eszter "lánc" híd 29,0 17,1 454,1 0 0,0 0,00 17,06

Bali Szabolcs Jenő

Veres Csaba

Zagyva Erik

BMF-BGK II.

BMF-BGK I.

BMF-BGK I.

13 20 pont 22,0 12,9 262,8 0 0,0 0,00 12,94

Aradi Tamás

Tarján Péter

Raffai Pál

BMF-BGK I.
14 X 12,0 7,1 887,5 80,0 0,9 4,56 11,62

Füzes Ákos

Járási Gábor

Zábrádi Arnold

Zverkó Ádám

Ép. I.
15 Félbetépve 16,0 9,4 951,3 0 0,0 0,00 9,41

Túrós Márton

Mihálczi András

Nyuli Imre

BMF-BGK
16 Vágó-híd 14,0 8,2 471,4 0 0,0 0,00 8,24

Egyed Máté

Fényes Gábor

Jakabfy Tamás

 
17 Tesco gazdaságos 13,0 7,6 297,6 0 0,0 0,00 7,65    
18-19 Magyar forint 11,0 6,5 1206,1 0 0,0 0,00 6,47

Haidtner Medárd

Hársch Szabolcs

Zimmermann Tamás

 
18-19 Trilóta ojjektum 11,0 6,5 961,8 0 0,0 0,00 6,47

Sándor Tamás

Lóczi István

Veres Tibor

 
20 Pille-híd 20,0 11,8 145,6 -   0,00 11,76    

 

Képek a törésekről

.