Copyright 2022 - Custom text here
 • Slide number 0
 • Slide number 1
 • Slide number 2
 • Slide number 3
 • Slide number 4
 • Slide number 5
 • Slide number 6
 • Slide number 7
 • Slide number 8
 • Slide number 9
 • Slide number 10
 • Slide number 11
 • Slide number 12
 • Slide number 13
 • Slide number 14
 • Slide number 15
 • Slide number 16

ybl facebook2

A 2002-es "NAGY ÖSSZEOMLÁS" verseny
 

Pályázati felhívás tartószerkezeti modell készítésére
 
A SZIE Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar pályázatot hirdet a SZIE hallgatói részére tartószerkezeti modell építésére.
 
A pályázat hagyományos célkitüzései
 
1. A hallgatók kapjanak ízelítőt az optimális tartószerkezeti tervezés problémáiból egy viszonylag könnyen átlátható feladat keretében.
2. Verseny keretében kívánunk alkalmat teremteni a hallgatóknak leleményességük és statikai érzékük kibontakoztatására, képességeik felszínre hozására.
3. A különböző megoldások közös elemzése kapcsán a jó megoldások és hibák értékelésével hasznos ismereteket gyüjtünk.
4. A pályázati feladat megoldásával felhívjuk a figyelmet a modern tervezésben a modellépités fontosságára.
5. A modellépítési tevékenységet gondolatébresztőnek tekintjük a hasonló valódi szerkezetek tervezési, gyártási és kivitelezési problémáiról.
 
A pályázaton való részvétel feltételei
 
A pályázaton minden hallgatónk részt vehet, aki
 
1. Teljesíti az alábbiakban részletezett formai feltételeket, és
2. A modellt 2002 április 10.-én szerdán 16.00 óráig vizsgálható állapotban beadja a SZIE YMMF kar Mechanika és Tartószerkezetek Tanszéken.
 
A feladat leírása
A feladat egy rudakból kialakított térbeli rácsos szerkezetű híd elkészítése. A hidat befoglaló hasáb maximális méretei:
– hosszúsága 1200 mm,
– szélessége 100 mm,
– magassága 250 mm.
 
Az alátámasztási pontok távolsága: 1060 mm. (Ld. a mellékelt rajzot.)
 
A terhelő berendezés vázlata
nagyosszeomlas 2002 vazlat
A fenti méreteken kívül más geometriai megkötöttség nincs. A rácsozat jellege és a szerkezet keresztmetszeti kialakítása tetszőleges — akár változó is — lehet.
 
A szerkezet megtámasztása és terhelése a mellékelt vázrajz szerint történik. Amint a rajzon is látható, a terhelő és reakció erők 20x100 mm méretű felületeken adódnak át.
A szerkezet megtámasztási felületeinek környezetében, a rácsozás geometriájának kialakításánál ügyelni kell az erő bevezetésének gondos megoldására.
 
Rúdszerkezet
A rácsozat kialakításánál törekedjenek statikailag helyes formák választására.
A rúdszerkezet anyaga a kereskedelemben kapható spagetti és/vagy makaróni.
 
Csomópontok, illesztések
A csomópontok kialakításához felhasználható:
    - folyékony ragasztó (bármilyen),
- cérna, fonal,
- cellux (szalagragasztó).
 
A tészta szilárdságát különböző módszerekkel növelni nem szabad (pl. ragasztóval, lakkal, festékkel történő átvonás; az üregek kitöltése; drótbetét behúzása, stb.)
 
Azonosítás
A modellen egy jeligét kell feltüntetni jól látható módon úgy, hogy az egy, a modellről készült fényképen is olvasható legyen. A készítő vagy készitők nevét – a szak, évfolyam és csoport megjelölésével –zárt boritékban kell mellékelni. A boríték külső oldalán csak ugyanaz a jelige szerepelhet.
 
Vizsgálat
A modelleket 2002. április 11.-én csütörtökön 14.00 órától a nagy előadóban egyenként vizsgálatnak vetjük alá a Bíráló Bizottság és minden érdeklődő jelenlétében.
A vizsgálat és az értékelés szempontjai a következők:
- szerkezetesztétika (a szerkezet terheléssel összhangban lévő kiképzése; a kivitelezés gondossága) 20%-ban,
- gazdaságosság (teherbíróképesség/önsúly) 80%-ban.
 
Az utóbbi szempont értékelhetősége érdekében a modelleket az induló 80 N terheléstől folyamatosan, tönkremenetelig terheljük. Tönkrementnek tekintjük a szerkezetet akkor, ha a modell teherbíró képessége bármilyen okból (rúdszakadás, kihajlás, kifordulás) kimerül, ill. olyan mennyiségű szerkezeti elem megy tönkre, hogy az alakváltozás a terhelő erő további növelése nélkül folyamatosan növekszik (a szerkezet folyási állapotba kerül).
 
Bíráló Bizottság
Dr. Reischl Gábor, főigazgató (SZIE Ybl Miklós Műszaki Főiskolai kar)
Dr. Fischer János, tanszékvezető (SZIE YMMF kar, Mechanika és Tartószerkezetek Tanszék)
Dr. Gelencsér Endre, tanszékvezető (SzIE MGK kar, Mechanika és Műszaki Ábrázolás Tanszék)
Dr. Legeza László, főiskolai docens (BMF BDGF kar, Gépszerkezettani és Bizt. Intézet)
 
Meghívott szakértő és a Bíráló Bizottság elnöke:
Dr. Hajtó Ödön, a Magyar Mérnöki Kamara volt elnöke
 
A Bíráló Bizottság a leírt szempontokat külön-külön pontozza. Ennek eredményéből a szempontok fontossága szerint súlyozott átlagot számol.
 
Jutalmazás
Az első 3 helyezett pályamű készítői pénzjutalomban részesülnek. Az eredménybirdetést követően milánói makaróni tort ülünk, aminek keretében tovább értékeljük a versenyt és a makaróni tulajdonságait.
 
Összeállította: Gálhidy László főiskolai adjunktus
 
Tájékoztató
Melléklet a Pályázati felhíváshoz
 
• Az anyag határfeszültségét és rugalmassági modulusát hajlítási törőkisérlettel állapítottuk meg.
A törőkisérlet során az alábbiakban részletezett geometriai adatokkal rendelkező, középen koncentrált erővel terhelt kéttámaszú tartómodelleket vizsgáltuk:
Tömör spagettiszál:                   Φ = 1,8 mm átmérő és l = 100 mm hossz,
Csőkeresztmetszetű makaróni:     Φ = 3,2 mm külső és Φ = 1,3 mm belső átmérő, l = 150 mm hossz,
Csőkeresztmetszetű makaróni:     Φ = 3,0 mm külső és Φ = 1,0 mm belső átmérő, l = 150 mm hossz).
A hajlításból kapott húzószilárdság törési határértéke 40 kísérlet alapján átlagosan σH = 18,0 N/mm2 volt.
 
• A rugalmassági modulus átlagértéke a törési állapot közelében E = 2000 N/mm2 (40 mérés alapján).
 
• A nyomott rudak törési határerejét az FH= φAσH képlettel javasoljuk számítani, ahol φ a Segédletből (táblázat: 113. oldal „a” oszlop) λ függvényében kivehető a 37-es szilárdsági csoportba tartozó acélanyag csökkentő tényezőinek oszlopából. λ a szokásos módon a λ = lo /i képlettel számítható, ahol lo a rácsrúd kihajlási hossza és i az inerciasugár.
 
• A ragasztók közül jól bevált a diszpergum (csemperagasztó), ami háztartási boltokban kapható, valamint a Triplex faipari ragasztó. Bármilyen ragasztó használható, csupán azt kell szem előtt tartani, hogy a szerkezet ne a csomópontoknál menjen tönkre, és az építés megkönnyítése céljából viszonylag gyorsan száradjon.
 
•    A terhelési folyamat leírása a mellékelt vázrajzon szerepel.
 
•    A terhelési próbát álló- és mozgóképen egyaránt kívánjuk rögzíteni.
 
•    Mindent beadott modellt a Mechanika Tanszék őriz meg az utókornak.
 
 
A modellkészítéssel kapcsolatos technikai kérdésekben tájékoztatásért a Tanszék oktatóihoz a konzultációs idejük alatt lehet fordulni. (tel.: 343-8693; e-mail: jaksi@ymmf. hu)
 

Képek a modellekről
 
nagyosszeomlas 2002
 
.
 
A részletes végeredmény
 
HÍD (l = 1060 mm; h < 250 mm; b = 100 mm; F > 80 N); 2002 április 11
 
Helye-
zés 
Jelige
Modell
tömege
[g]
Törőerő
[N]
Fajlagos törőerő × 100
N/g
Fajlagos törőerő
pont
Esztétika
pont
Összes pont
[esztétika pont + fajl. törő-erő pont]
Készítő(k)
Szak / Évf. 
1.
Merlin
588,7
389,50
66,16
80,00
20,00
100,00
Bökönyszegi Balázs
Gróz Norbert
BMF-BDGFK
2.
Turul
1079,3
516,20
47,83
57,83
14,29
72,12
Bökönyszegi Balázs
Gróz Norbert
BMF-BDGFK
3.
Góliát
542,5
196,47
36,22
43,79
15,24
59,03
Rozsics Krisztina
ÉSZ. II.
4.
Bánki Jumping
745,4
82,71
11,10
13,42
16,19
29,61
Madarasi Gergely
Gábor Zsolt
Kapu Lajos
BMF-BDGFK
5.
Majd Jövőre
335,1
10,47
3,12
3,78
9,52
13,30
Dobrai Dóra
Dákay Dorottya
Bernáth Kolos
Uram Balázs
ÉP. I.