Copyright 2022 - Custom text here
 • Slide number 0
 • Slide number 1
 • Slide number 2
 • Slide number 3
 • Slide number 4
 • Slide number 5
 • Slide number 6
 • Slide number 7
 • Slide number 8
 • Slide number 9
 • Slide number 10
 • Slide number 11
 • Slide number 12
 • Slide number 13
 • Slide number 14
 • Slide number 15
 • Slide number 16

ybl facebook2

A 2000-es "NAGY ÖSSZEOMLÁS" verseny
 
 
 
 
Pályázati felhívás tartószerkezeti modell készítésére
 

A SZIE Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar pályázatot hirdet hallgatói részére, tartószerkezeti modell építésére
 
A pályázat hagyományos célkitűzései
1.
A hallgatók kapjanak ízelítőt az optimális tartószerkezeti tervezés problémáiból egy viszonylag könnyen átlátható feladat keretében.
2.
Verseny keretében kívánunk alkalmat teremteni a hallgatóknak leleményességük és statikai érzékük kibontakoztatására, képességeinek felszínre hozására.
3. 
A különböző megoldások közös elemzése kapcsán a jó megoldások és a hibák értékelésével hasznos ismereteket gyűjtünk.
4.
A pályázati feladat megoldásával felhívjuk a figyelmet a modern tervezésben a modellépítés fontosságára.
5.
A modellek készítése közben gondolatok ébresztése a hasonló valódi szerkezetek tervezési és kivitelezési problémáiról.
 
A pályázaton való részvétel feltételei
· 
Teljesíti az alábbiakban részletezett formai feltételeket, és
· 
A modellt 2000. március 23.-án kedden 1600 óráig vizsgálható állapotban leadja a Mechanika és Tartószerkezetek Tanszéken.
 
A feladat leírása
A feladat egy rudakból kialakított térbeli rácsos szerkezetű híd elkészítése.
A hidat befoglaló hasáb maximális méretei:
- hosszúsága 1200 mm,
- szélessége 100 mm,
- magassága 250 mm.
Az alátámasztási pontok távolsága: 1060 mm. (Ld. a mellékletet.)
A fenti méreteken kívül más geometriai megkötöttség nincs. A rácsozat jellege és a szerkezet keresztmetszeti kialakítása tetszőleges - akár változó is - lehet.
A szerkezet megtámasztása és terhelése a mellékelt vázrajz szerint történik. Amint a rajzon is látható, a terhelő és reakció erők 20×100 mm méretű felületeken adódnak át.
A szerkezet megtámasztási felületeinek környezetében, a rácsozás geometriájának kialakításánál ügyelni kell az erő bevezetésének gondos megoldására.
Terhelési vázlat
terhelesivazlat nagyosszeomlas 2000
 
Rúdszerkezet
A rácsozat kialakításánál törekedjenek statikailag helyes formák választására.A rúdszerkezet anyaga a kereskedelemben kapható spagetti és/vagy makaróni.
Csomópontok, illesztések
A csomópontok kialakításához felhasználható:
- folyékony ragasztó (bármilyen)
- cérna, fonal
- cellux
A tészta szilárdságát különböző módszerekkel növelni nem szabad (pl. ragasztóval, lakkal, festékkel történő átvonás; az üregek kitöltése; drótbetét behúzása stb.
 
Azonosítás
A modellen egy jeligét kell feltüntetni jól látható módon úgy, hogy az egy fényképen is olvasható legyen.
A készítő vagy készítők nevét - a szak, évfolyam és csoport megjelölésével - zárt borítékban kell mellékelni. A boríték külső oldalán csak a jelige szerepelhet.
 
Vizsgálat
A modelleket 2000. március 23.-án 1400 órától a nagy előadóban egyenként vizsgálatnak vetjük alá a Bíráló Bizottság és minden érdeklődő jelenlétében.
A vizsgálat és az értékelés szempontjai a következők:
-
szerkezetesztétika (a szerkezet terheléssel összhangban lévő kiképzése; a kivitelezés gondossága) 20%-ban
-
gazdaságosság (teherbíróképesség / önsúly) 80%-ban.
Az utóbbi szempont értékelhetősége érdekében a modelleket az induló 50 N terheléstől folyamatosan, tönkremenetelig terheljük. Tönkrementnek tekintjük a szerkezetet akkor, ha a teherbíró képessége bármilyen okból (rúdszakadás, kihajlás, kifordulás) kimerül, ill. olyan mennyiségű szerkezeti elem megy tönkre, hogy az alakváltozás a terhelő erő további növelése nélkül folyamatosan növekszik (a szerkezet folyási állapotba kerül).
 
Bíráló Bizottság
Dr. Reischl Gábor, főigazgató
Dr. Fischer János, tanszékvezető
Gálhidy lászló, Mechanika Tanszék
Makai Gábor, az első (1989.) verseny győztese
Meghívott szakértő és a Bíráló Bizottság elnöke:
Dr. Hajtó Ödön, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke
A Bíráló Bizottság a leírt szempontokat külön-külön pontozza. Ennek eredményéből a szempontok fontossága szerint súlyozott átlagot számol.
 
Jutalmazás
Az első 3 helyezett pályamű készítői pénzjutalomban részesülnek. Az eredményhirdetést követően milánói makaróni tort ülünk, aminek keretében tovább értékeljük a versenyt és a makaróni tulajdonságait.
_________________________________________________________________________________________________
További tájékoztatás
a NAGY ÖSSZEOMLÁS
tartószerkezeti pályázathoz
 
 
¨       Az anyag határfeszültségét és rugalmassági modulusát hajlítási törőkísérletekkel állapítottuk meg.
 
A törőkísérlet során az alábbiakban részletezett geometriai adatokkal rendelkező, középen koncentrált erővel terhelt kéttámaszú tartómodelleket vizsgáltuk:
Ø       Tömör spagettiszál               (Æ = 1,8 mm átmérő, és l = 100 mm hossz)
Ø       Csőkeresztmetszetű makaróni  (Æ = 3,2 mm külső-, Æ = 1,3 mm belső átmérő, és l = 150 mm hossz)
Ø       Csőkeresztmetszetű makaróni   (Æ = 3,0 mm külső-, Æ = 1,0 mm belső átmérő, és l = 150 mm hossz)
 
A hajlításból kapott húzószilárdság törési határértéke 40 kísérlet alapján átlagosan
sH = 18,0 N / mm2volt.
¨       A rugalmassági modulus átlagértéke a törési állapot közelében
E = 2000 N/mm2 (40 mérés alapján)
¨       A nyomott rudak törési határerejét az FH = j AsHképlettel javasoljuk számítani, ahol j a Segédletből (táblázat: 113. oldal „a” oszlop) l függvényében kivehető, a 37-es szilárdsági csoportba tartozó acélanyag csökkentő tényezőinek oszlopából.
l a szokásos módon a l = l0 / iképlettel számítható, ahol
l0  a rácsrúd kihajlási hossza,
i     az inerciasugár.
 
¨       A ragasztók közül jól bevált a diszpergum (csemperagasztó), ami háztartási boltokban kapható, valamint a Triplex faipari ragasztó. Bármilyen ragasztó használható, csupán azt kell szem előtt tartani, hogy a szerkezet ne a csomópontoknál menjen tönkre, és az építés megkönnyítése céljából viszonylag gyorsan száradjon.
 
¨       A terhelési folyamat leírása a mellékelt vázrajzon szerepel.
 
¨       A terhelési próbát álló- és mozgóképen egyaránt kívánjuk rögzíteni.
 
¨       Mindent beadott modellt a Mechanika Tanszék őriz meg az utókornak.
 
¨       Képek és írások a korábbi versenyeinkről és további makaróni versenyekről a Mechanika Tanszék Web-oldaláról (http://mechanics.ymmf.hu/) érhetők el.
 
 
A modellkészítéssel kapcsolatos technikai kérdésekben tájékoztatásért
Ø       Gálhidy László főiskolai adjunktushoz                          À kedden 10-11 óra között
Ø       A Tanszék oktatóihoz                                              Àa konzultációs idejük alatt
lehet fordulni.
 
Összeállította: Gálhidy László főiskolai adjunktus
 

 

Képek a modellekről
.
 
A részletes eredmények
 
HÍD (l = 1060 mm; h < 250 mm; b = 100 mm; F > 50 N); 2000 március 23
Helye-
zés
Jelige
Modell
tömege
[g]
Törőerő
[N]
Fajlagos törőerő × 100
N/g
Fajlagos törőerő
pont
Esztétika
pont
Összes pont
[esztétika pont + fajl. törő-erő pont]
Készítő(k)
Szak / Évf.
1.
Saciki
420,6
372,770
88,63
80,00
20,0
100,00
Czapp Tamás
Kanozsai Ágnes
Zajzon Sándor
ÉSZ. II.
ÉSZ. II.
ÉSZ. II.
2.
Álljon Bridge
373,3
172,442
46,19
41,70
19,0
60,71
Czapp Tamás
Kanozsai Ágnes
Zajzon Sándor
ÉSZ. II.
ÉSZ. II.
ÉSZ. II.
3.
Fallen angel
223,2
73,160
32,78
29,59
14,1
43,67
Gulyás Zsolt
ÉSZ. III.
4.
Herkules
596,9
101,542
17,01
15,36
20,0
35,36
Molnár Mariann
Paunoch Viktória
Rozsics Krisztina
ÉSZ. I.
ÉSZ. I.
ÉSZ. I.
5.
L+N=E3
237,7
50,000
21,03
18,99
15,8
34,76
Jenei Attila
ÉSZ. III.
6.
Riccs reccs rács
493,2
72,685
14,74
13,30
18,0
31,33
Andrássy Gábor
Lannert Gábor P.
ÉSZ. I.
ÉSZ.Y.cs.
7.
55 csöves
344,1
53,853
15,65
14,13
14,2
28,35
Balogh Csaba
Sorosi Zsolt
ÉSZ. II.
ÉSZ. II.
8.
Béna
1251,6
52,407
4,19
3,78
7,0
10,82
Gerőfi András
Mészáros Balázs
ÉP. II.
ÉP. II.
9.
Iron bridge
402,6
< 50
0,00
0,00
15,8
15,77
Papp Nóra
Vas Attila
ÉSZ. II.
ÉSZ. II.
10.
Kanyon
395,7
< 50
0,00
0,00
12,96
12,96
Hajdu Florina
Medve Norbert
MM. III.
ÉSZ. III.