Copyright 2022 - Custom text here
 • Slide number 0
 • Slide number 1
 • Slide number 2
 • Slide number 3
 • Slide number 4
 • Slide number 5
 • Slide number 6
 • Slide number 7
 • Slide number 8
 • Slide number 9
 • Slide number 10
 • Slide number 11
 • Slide number 12
 • Slide number 13
 • Slide number 14
 • Slide number 15
 • Slide number 16

ybl facebook2

Az 1989-es "NAGY ÖSSZEOMLÁS" verseny

Pályázati felhívás tartószerkezeti modell készítésére

Az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola pályázatot hirdet hallgatói részére tartószerkezeti modell építésére.

A pályázat célkitüzései

1.  A hallgatók kapjanak ízelítőt az optimális tartószerkezeti tervezés problémáiból egy viszonylag könnyen átlátható feladat keretében.

2.  Alkalmat kívánunk teremteni a hallgatóknak leleményességük és statikai érzékük kibontakoztatására.

3.  A különböző megoldások közös elemzése kapcsán a jó megoldások és hibák értékelésével hasznos ismereteket gyüjtünk.

4.  A pályázati feladat megoldásával felhívjuk a figyelmet a modern tervezésben a modellépités fontosságára.

5.  Játékos verseny formájában szeretnénk hallgatóink képességeit felszínre hozni.

A pályázaton való részvétel feltételei

A pályázaton minden főiskolai hallgatónk részt vehet, aki

1.         Teljesíti a későbbiekben részletezett formai feltételeket,

2.  A modellt egy később meghirdetett időpontig – várhatóan 1989 szeptember 15 és október 15 között - vizsgálható állapotban beadja a Mechanika és Tartószerkezetek Tanszéken.

A feladat leírása

A feladat egy 150x150 mm alaplap-méretű 400 mm magas egyenes hasábba, mint határoló térfogatba helyezhető tetszés szerinti geometriájú térbeli rúdszerkezet (torony) elkészítése, amely 70 N teher hordására alkalmas.

Felső kiképzés

A modell tetejét úgy kell kialakítani, hogy a modellre 400 mm magasságban ráhelyezhető legyen egy 100x100 mm oldalhosszúságú merev doboz, amely egyben a teher elhelyezésére is szolgál.

Rúdszerkezet

A rúdszerkezet geometriája akármilyen lehet, itt a készítő a megadott méreteken belül szabad kezet kap. A rúdszerkezet anyaga: kereskedelemben kapható henger és csőkeresztmetszetű száraztészta (spagetti, makaróni).

Csomópontok, illesztések

A csomópontok kialakításához felhasználható:

- ragasztó (bármilyen),

- papír,

- cérna,

- cellux,

- szigetelőszalag.

A tészta szilárdságát különböző módszerekkel növelni nem szabad (pl. ragasztóval történő átvonás stb). Rúdköteg alkalmazása esetén a rúdköteg helyenként kihajlás ellen összefogható.

Azonosítás

A modellen egy jeligét kell feltüntetni jól látható módon, fényképezhetően. A készítő vagy készitők nevét zárt boritékban kell mellékelni az évfolyam, csoport megjelölésável. A boríték külső oldalán csak a jelige szerepelhet.

Vizsgálat

A határidő lejárta után meghirdetett időpontban a modelleket egyenként vizsgálatnak vetjük alá a Bíráló Bizottság és minden érdeklődő jelenlétében. A vizsgálat részei egyben a bírálati szempontokat is jelentik. Ezek – növekvő fontossági sorrendben – a következők:

1.  Valódi kivitelezhetőség százszoros méretben (max. 30 pont),

2.  Esztétika (max. 40 pont),

3.  A tartószerkezeti kiképzés leleményessége (max. 50 pont),

4.  Gazdaságosság: teherbíróképesség/önsúly (max. 50 pont),

5.  A tartószerkezet teherbirása (100 pont: 70 N teherbirás. 1 N többletteherbírás = -5 pont, 1 N-nal kisebb teherbírás: -10 pont).

Az ötödik szempont vizsgálatakor a szerkezet teljes súlyát megállapítjuk, majd teherbírás vizsgálat következik. A teherbírás vizsgálat során a szerkezetet központos nyomásnak vetjük alá, és mérjük a maximális terhelőerő értékét. A torony felső síkját vízszintes elmozdulás ellen nem biztosítjuk.

Bíráló Bizottság:

Graham S. T. Armer,

Dr. Bárczi István,

Fischer János,

Gálhidy László,

Dr. Pozsgai Lajos,

Dr. Zalka Károly.

Meghivott szakértő és a Bíráló Bizottság elnöke:

     Dr. Kollár Lajos.

A Bíráló Bizottság a leírt szempontokat egyenként pontozza. Ennek eredményéből a szempontok fontossága szerint súlyozott átlagot számol.

Jutalmazás

Az első 3 helyezett megjutalmazása a lehetséges kereten belül történik, majd közös ebéd következik az iskola ebédlőjében, ahol a verseny további értékelése folyik, nagy mennyiségű milánói makaróni fogyasztása mellett.

Összeállította: Gálhidy László főiskolai adjunktus

Tájékoztató

Melléklet a Pályázati felhíváshoz

-   Az anyag határfeszültségét és rugalmassági modulusát hajlítási törőkisérlettel állapítottuk meg.

A törőkisérlet során az alábbiakban részletezett geometriai adatokkal rendelkező, középen koncentrált erővel terhelt kéttámaszú tartómodelleket vizsgáltuk:

Tömör spagettiszál:                                                 Φ = 1,8 mm átmérő és l = 100 mm hossz,

Csőkeresztmetszetű makaróni:                    Φ = 3,2 mm külső és Φ = 1,3 mm belső átmérő, l = 150 mm hossz,

Csőkeresztmetszetű makaróni:                    Φ = 3,0 mm külső és Φ = 1,0 mm belső átmérő, l = 150 mm hossz).

A hajlításból kapott húzószilárdság törési határértéke 40 kísérlet alapján átlagosan σH = 18,0 N/mm2 volt.

-   A rugalmassági modulus átlagértéke a törési állapot közelében E = 2000 N/mm2 (40 mérés alapján).

-   A nyomott rudak törési határerejét az FH= φAσH képlettel javasoljuk számítani, ahol φ a λ függvényében a Segédletből kivehető a 37-es szilárdsági csoportba tartozó acélanyag csökkentő tényezőinek oszlopából (táblázat: 113. oldal „a” oszlop). λ a szokásos módon a λ = lo /i képlettel számítható, ahol lo a rácsrúd kihajlási hossza és i az inerciasugár.

-  A ragasztók közül jól bevált a diszpergum (csemperagasztó), ami háztartási boltokban kapható, valamint a Triplex faipari ragasztó. Bármilyen ragasztó használható; azt kell szem előtt tartani, hogy a szerkezet ne a csomópontoknál menjen tönkre és az építés megkönnyítése céljából viszonylag gyorsan száradjon.

-   A terhelést egy 100x100 mm alapterületű hasáb alakú 60 N súlyú doboz felhelyezésével kezdjük, melybe ezután lassan maximum 30 N súlyú sörétet töltünk. Ha a tönkremenetel megindul, a töltést abbahagyjuk.

-   A terhelési próbát mozgóképen kívánjuk rögzíteni.

A modellkészítéssel kapcsolatos technikai kérdésekben tájékoztatásért Gálhidy László főiskolai adjunktushoz lehet fordulni.

.