Copyright 2020 - Custom text here

Általános szabályok


1. A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Könyvtára /továbbiakban: Könyvtár/ nyilvános könyvtár, ezért szolgáltatásainak igénybevételére jogosult minden 18. életévét betöltött személy, aki a használatának szabályait elfogadja és betartja.


2. A Könyvtár hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00 óráig, pénteken 8.00-14.00 óráig tart nyitva. A nyitva tartásban bekövetkezett változásokról a Könyvtár honlapján és hirdetőtáblán tájékoztatja olvasóit.


3. A Könyvtár szolgáltatásait bárki igénybe veheti, a kölcsönzés beiratkozáshoz kötött.


4. A Könyvtár előterében lévő kulcsos szekrények használata ingyenes. A kulcsokat a könyvtárosoktól lehet kérni, és a szekrények használati joga kizárólag a Könyvtárban tartózkodás idejére szól.


5. A Könyvtár tulajdonában lévő számítógépek csak az engedélyezett szolgáltatásokra használhatók, ezek a következők: adatbázisok használata, Neptun, elektronikus levelezés, internet, a tervezői programok használata.


6. Hordozható személyi számítógép használata engedélyezett. Egyéb magántulajdonban lévő – dokumentumok reprodukálását szolgáló - eszközök használatához engedélyt kell kérni.


7. A Könyvtár tulajdonában lévő dokumentumot vagy a Könyvtár területén lévő berendezési tárgyat szándékosan vagy gondatlanságból megrongáló személynek az okozott kárt meg kell térítenie.


8. A Könyvtárban való tartózkodás megkívánja a csendes, másokat nem zavaró magatartást.


9. A Könyvtárhasználat szabályait be nem tartó látogatóktól a szolgáltatások határozott időre vagy véglegesen megvonhatók.