Copyright 2022 - Custom text here
 • Slide number 0
 • Slide number 1
 • Slide number 2
 • Slide number 3
 • Slide number 4
 • Slide number 5
 • Slide number 6
 • Slide number 7
 • Slide number 8
 • Slide number 9
 • Slide number 10
 • Slide number 11
 • Slide number 12
 • Slide number 13
 • Slide number 14
 • Slide number 15
 • Slide number 16

ybl facebook2

Általános szabályok


1. Az Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Könyvtára /továbbiakban: Könyvtár/ nyilvános könyvtár, ezért szolgáltatásainak igénybevételére jogosult minden 18. életévét betöltött személy, aki a használatának szabályait elfogadja és betartja.


2. A Könyvtár hétfő, szerda, péntek 9.00 - 13.00 óráig tart nyitva, kedd, csütörtök zárva. A nyitva tartásban bekövetkezett változásokról a Könyvtár honlapján és hirdetőtáblán tájékoztatja olvasóit.


3. A Könyvtár szolgáltatásait bárki igénybe veheti, a kölcsönzés beiratkozáshoz kötött.


4. A Könyvtár előterében lévő kulcsos szekrények használata ingyenes. A kulcsokat a könyvtárosoktól lehet kérni, és a szekrények használati joga kizárólag a Könyvtárban tartózkodás idejére szól.


5. A Könyvtár tulajdonában lévő számítógépek csak az engedélyezett szolgáltatásokra használhatók, ezek a következők: adatbázisok használata, Neptun, elektronikus levelezés, internet, a tervezői programok használata.


6. Hordozható személyi számítógép használata engedélyezett. Egyéb magántulajdonban lévő – dokumentumok reprodukálását szolgáló - eszközök használatához engedélyt kell kérni.


7. A Könyvtár tulajdonában lévő dokumentumot vagy a Könyvtár területén lévő berendezési tárgyat szándékosan vagy gondatlanságból megrongáló személynek az okozott kárt meg kell térítenie.


8. A Könyvtárban való tartózkodás megkívánja a csendes, másokat nem zavaró magatartást.


9. A Könyvtárhasználat szabályait be nem tartó látogatóktól a szolgáltatások határozott időre vagy véglegesen megvonhatók.