Copyright 2022 - Custom text here
 • Slide number 0
 • Slide number 1
 • Slide number 2
 • Slide number 3
 • Slide number 4
 • Slide number 5
 • Slide number 6
 • Slide number 7
 • Slide number 8
 • Slide number 9
 • Slide number 10
 • Slide number 11
 • Slide number 12
 • Slide number 13
 • Slide number 14
 • Slide number 15
 • Slide number 16

ybl facebook2

Az Ybl Miklós Építéstudományi Kar Könyvtára

 A könyvtár története

A Könyvtár története elválaszthatatlan a Kar történetétől, alapításának időpontja megegyezik a jogelőd intézmény alapításával.
Az Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar első jogelőd intézménye, a Középipartanoda 1879-ben nyitotta meg kapuit. 1898-ban a Középtanodából kivált az építész-képzés és önálló intézményként megkezdte működését a Budapesti Magyar Királyi Állami Felső Építő Ipariskola. Az ideiglenes elhelyezések után 1901-ben Kolbenheyer Gyula és H. Gaál Adorján építészek tervei alapján Budapesten, a mai Thököly úton megépült gyönyörű épületben méltó és végleges otthonra lelt az építőipari szakoktatás és vele együtt a könyvtár.
A Könyvtárról szóló első írásos dokumentum 1923-ban jelent meg Hoffer Imre: Jelentés az intézet könyvtáráról címmel:
„…A könyvtár alapját azon könyvállomány képezi, melyet a Budapesti M. Kir. Állami felső Ipariskola kebeléből való kiválásunk és önálló intézetté való fejlődésünk alkalmával nyert. Ez időponttól kezdve könyvtárunk állandó dotációban részesült."
A korabeli könyvtári állomány nagyságáról Hoffer Imre a következőképpen írt:
   • a tanári szakkönyvtár 3100 db dokumentum
   • ifjúsági könyvtár 1500 db dokumentum
   • folyóirat könyvtár, amelynek periodika gyűjteményét reprezentálja a következő évi előfizetői lista:
         o 1 magyar, 7 német, 2 francia, 1 amerikai építőművészeti,
         o 1 magyar, 7 német építőipari,
         o 2 német anyagtani.
A háborúban jelentős károk érték a Könyvtárat. A példaértékű gyűjteményből, amelyet „megörökölt” a Kari Könyvtár, közel 2000 kötet maradt, és amely állományrész a Könyvtár szakmatörténeti külön-gyűjteménye. A muzeális gyűjtemény állományvédelmi okok miatt jelenleg a könyvtárhasználók számára nem hozzáférhető.
1972-től a Könyvtár felsőoktatási intézmény könyvtáraként működik.
2000-től kezdődően a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Könyvtáraként működik.

konyvtar3

 

 

A Könyvtár napjainkban

Az Ybl Miklós Építéstudományi Kar Könyvtára nyilvános, tudományos szakkönyvtár, amely tudásközvetítő tevékenységével a Karon folyó oktatást, kutatást, felsőfokú szakképzést és a nevelést szolgálja.
Gyűjteményével, szolgáltatásaival közvetíti a hazai és nemzetközi hagyományos és elektronikus hordozókon megjelenő dokumentumokat a Karon oktatott tudományok területén.
A Könyvtár 200 m2 alapterülettel rendelkezik, szabadpolcos elrendezésű. Az olvasóterem és a kölcsönzőtér férőhelyeinek száma 30+15, azonban további 30 férőhely biztosított konzultációk és egyéni tanulás céljára a könyvtár előterében kialakított közösségi térben.
A Könyvtár állományát hagyományos és elektronikus dokumentumok, illetve szakkönyvek, időszaki kiadványok, jegyzetek, segédletek, szabványok, jogszabályok, tervezési segédletek alkotják.
A Kar hallgatói számára a könyvtári beiratkozás ingyenes. A Könyvtár használatának rendjét a Könyvtárhasználati Szabályzat tartalmazza.
A Kar területén hozzáférhető különböző információs adatbázisok (EBSCO, WOS, SCIENCE DIRECT, stb.) és könyvtári katalógusok könnyítik és segítik az olvasók munkáját. Ezek és sok más hasznos információ elérhető és megtekinthető a könyvtár honlapján.

IMG 0026

 

A Könyvtár szolgáltatásai:

A Könyvtár nyilvános alapszolgáltatásai minden könyvtárhasználó számára térítés nélkül vehetők igénybe. Ezek a következők:
   • könyvtárlátogatás (tájékozódás a könyvtárról, használati szabályzatáról, gyűjteményének jellegéről),
   • állományfeltáró eszközök használata (hagyományos és elektronikus katalógus),
   • információ a könyvtár szolgáltatásairól,
   • a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata.

A Könyvtár kiegészítő szolgáltatatásai a könyvtárközi kölcsönzés és a reprográfiai szolgáltatás kivételével térítésmentesek, de beiratkozáshoz kötöttek:
   • kölcsönzés (a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészekből),
   • számítógép-használat - adatbázisok használata, internet használat,
   • könyvtárközi kölcsönzés,
   • másolás, nyomtatás, szkennelés,
   • szakirodalmi tájékoztatás.