Copyright 2019 - Custom text here

  nyiltnap logo 2019

2019. január 18-án, pénteken 11 órától Nyílt Nap lesz a karon.

Várunk minden kedves érdeklődő, jövendő hallgatót, szüleiket, tanáraikat.

     Felvételi tájékoztató

     Részletes program


 

Tanszéki labor

Fotogrammetria laboratórium: a Szakcsoport működtetésében maradt fenn egy 1960-as évek elején gyártott légifénykép kiértékelő berendezés.
A műszer 1961-ben kb. 30 milló Ft-ba került.
A számítógépes korszak kiszorította ezeket a régi berendezéseket, így ez a műszer az egyik utolsó, tökéletesen működő példány az országban.

Bemutatkozás

A geodéziai és térinformatikai szakcsoport múltja és jelene

írta: Dr. Tokody András 2007.

 

A Főiskola 35 évvel ezelőtti indulása pillanatában feltehetően a szertárban előfordult néhány kitűzőrúd, keretes mérőszalag (ahol a szalagon nincs osztás, csak 10 cm-ként egy fúrt lyuk, méterenként kis réztábla, súlya kb. 6 kg.), két db. réz teodolit kb. 1910-ből Süss Nándor és társától, 1 db úgynevezett lejtmérő, ami a szintezőhöz hasonló műszer, de horizontja kis mértékben állítható, és egynéhány Bodola-féle szögtükör, mely a Főiskola elődjénél „anlégolást" oktató Salacz Tóni bácsi kedvenc „műszere" lehetett, valamint néhány modern (1950 körüli) gyártású MOM Szepessy-féle tangens tahiméter.
A felsorolt eszközöket ipar­történeti fontosságuk miatt máig őrizzük.

A geodéziai oktatás főiskolai szintre emelése 1972-ben indult, dr. Ercsey Zoltánné Kiss Ágota gondozásával, aki rövid idejű épületszerkezettan oktatás után, végzettségének megfelelően a geodéziát kezdte oktatni a Mélyépítési tanszéken, melyhez gyakorlati és számítási jegyzetet is írt. Neves előadót hívott Dr. Horváth Kálmán személyében a Budapesti Műszaki Egyetemről. 1972-től a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat irodavezetője (a Geodéziai és Kartográ­fiai Egyesület későbbi főtitkára) dr. Karsay Ferenc vette át az előadásokat. Az addig csak általános geodéziai jelleggel oktatott tárgy kiegészült az Építőipari geodézia témakörével, melyhez úttörő jelleggel tankönyvet is írt (1975).

A régi műszerek már nem bizonyultak megfelelőnek a korszerű oktatáshoz, ezért dr. Ercsey Zoltánné 10 db Zeiss Ni 025 típusú kompenzátoros műszert szerzett be. A szürke színű és női retikülhöz hasonló dobozban lévő (a gyakorlatokon csak női hallgatók karján előforduló) műszerek közül még 4 db. ma is állja a sarat.

Bár e műszerek nem működtek annyit, mint egy ipari vállalatnál, de a tapasztalatlan felhasználok (hallgatók) miatt extra igénynek voltak kitéve.
Egy-egy gyakorlati óra után sok-sok átszakított csavarmenet, törött szalag, prizmabot kitűzőrúd került vissza a műszertárba. A Főiskolával szerződében lévő műszerészek: Parragh Ferenc, Fekete János, és jelenleg Gritsch László a lehetetlen határát súrolva próbálták és próbálják eszközeinket életben tartani.
A növekvő hallgatói létszám igényelte a tárgy oktatói létszámának emelését. 1973-ban egy napon lépett a Főiskola épületébe Batizné Ferdinánd Judit és Szandtner Gábor, majd 1974-ben Budai Ferenccel egészült ki a csapat. Ezzel egyidejűleg a műszertár is fejlő­dött: modern teodolitok (Zeiss Theo 020A, 010A, MOM Te D13, 33, 43) és tahiméterek (Zeiss Dahlta 010A és MOM Ta D4), bővítették a szertár állományát. A feladatok számítását kezdetben logaritmikus szögfüggvénytáblázat segítségével végeztük. Nagy könnyebbségnek tűnt a nehezen beszerzett 10 db. Calcorex típusú „tekerős" számológép, melyek rövid ideig tündököltek, mivel a számítástechnika nemcsak napjainkban, hanem már akkor is gyorsan fejlődve létrehozta az elektronikus számológépeket. PTK-1024 típusú piros fénnyel hunyorgó számológépeket szereztünk be, melyeket minden gyakorlat után hálózati töltőre kellett kapcsolni.
Tokody András 1978-tól erősíti az oktatók táborát, aki az akkori elektronikus számológépek programozását kezdte tanítani a geodéziai gyakorlatokon.
Ebben az időszakban a geodéziai szakcsoport tudományos aktivitása és jegyzetírása fellendült.
A kiadott könyvek és jegyzetek:

1979: Batizné-dr. Ercseyné: Geodéziai gyakorlatok.
1980: Szandtner-Tokody: Lézerek alkalmazása a mélyépítésben.
(OMFB mélyépítési célpr. biz.)
1980: Szandtner-Tokody: Darupályák mérése lézerek segítségével.
(orsz. Geod. pályázat I. díj)
1980: dr. Karsay-Batizné: A csoportos födémemeléses és zsaluterheléses-süllyesztéses építési technológia geodéziai, méréstechnikai problémáiról. (ÉTK)
1981: dr. Karsay-dr. Ercseyné: A méréstechnika és könnyűszerkezete építés kapcsolata.


A tanszék személyi állománya 1981-ben Kovács Zoltán kollégánkkal bővült, a közben más tevékenységi köröket ellátó és eltávozott kollégák helyett.
Az irodalmi aktivitás nem csökkent, melynek eredményeként jelent meg:

1986: Batizné-dr. Tokodi: Geodézia.
1987: Kovács-dr.Tokodi: Geodéziai számítások.
1991: dr. Ercseyné: Geodéziai mérőgyakorlati praktikum.

1993-ban érkeztek az első PC-k, melyeknek kapacitása révén a világban teret nyerő térinformatika oktatásának lehetősége megcsillant.
Ekkoriban szereztük be akkori legmodernebb eszközünket, a Geodiméter 410 mérőállomást, amely a Geotronics cég legelső, intelligens állomása.
A terepi méréseket rögzíti és számítógépbe adatátviteli szoftver segítségével átviszi. A Földhivatalokban olyannyira elterjedt ITR (Interaktív Térképező Rendszer-DIGICART Kft.) grafikai térképező szoftveréből is beszereztünk néhány példányt. Az igazi pályázati rendszer beindulása, s kezdetben sikeres FEFA, TEMPUS pályázatok megnyerése révén további szoftverekkel (MAPINFO, Microstation 4) gazdagodtunk. 1998-ban a Bentley cég segítségével egy térinformatikai laboratóriumot alakítottunk ki. A labor kiteljesítette az 1995 óta a tanszék három munkatársa (Batizné dr., dr.Tokody, Kovács) által kialakított tematika szerint folyó Térinformatika oktatásunkat. 1998-2004 között Bálint Béla tanársegéd az Építőanyag Tanszékről került át a Geodéziai szakcsoporthoz. A térinformatika oktatást fellendítette az AutoCad Map szoftverben való magas szintű jártassága. 1994-ben jelent meg Batizné dr. Ferdinánd Judit: Ipari környezetszennyezés detektálása távérzéke­léssel c. jegyzete.

2004–ben végre megújult (külső-belső formájában) a Geodézia jegyzet, új formája „Dr. Tokody-Kovács: Geodéziai alapismeretek” címen jelent meg.
Ebből azonban a fotogrammetriai és az ipari geodéziai rész hiányzik, azt majd egy önálló jegyzetben kívánjuk kiadni. A Főiskola „KK”munkái („Költségvetésen kívüli") révén oktatóink kapcsolatot tartottak az iparral. Vállalták alapozási kitűzések, építőipari művezetések, daru­pálya mérések stb. munkálatait. Az ipari tapasztalatok révén az oktatás minősége a kivitelezési szemlélet szempontjából javult.

Oktatóink nemcsak a szakmai egyesületek rendezvényein, konferenciáin való aktív részvétellel, szakfolyóiratok, szakkönyvek tanulmányozásával, hanem külföldi (Weimar, Lipcse, Stuttgart, Borlaenge, Tokyo, London) székhelyű és hazai társintézményekkel is hasznos együttműködésben, naprakész ismeretekkel végzik oktató, nevelő tevékenységüket. Mindez még mindig kevés ahhoz, hogy az egyre dráguló, és viharos léptekkel fejlődő szakterületünkkel lépést tartsunk. A Digitális Alap Térkép szabvány (DAT) 1997 óta meghatározó keretet ad a sokféle szoftvert használó földmérő társadalomnak.
A térkép készítéséhez leggyorsabban adatot gyűjtő GPS (Globális Position System) technika műszerei bármennyire is miniatürizálódnak, áraik még mindig elég magasak. Ennek ellenére sikerült 2002-ben egy ASHTEC típusú egyfrekvenciás vevőpárt beszereznünk. Bővült a mérőállomások száma is egy TOPCON típusú állomással. 2003-ban egy Sokkia Power Set, 2004-ben 2 db Topcon, 2007-ben pedig egy újabb Sokkia mérőállomással bővült a műszerparkunk.
Dr. Ercsey Zoltánné 2003-ban nyugdíjba vonult, majd 2004-ben Bálint Béla a MOL- hoz távozott, cserébe Papp Erik lépett be a Budapesti Műszaki Egyetemről. Nem sokkal utána lépett be hozzánk térinformatika oktatásra Szűcs László és Gregori Ákos (szintén a Budapesti Műszaki Egyetemről).
Szűcs Lászlónak sikerült megvédenie Ph.D dolgozatát 2006-ban, melyet a hagyományos és GPS mérések együttes feldolgozásáról írt. 2007 szeptemberében Batiz Zoltánné Dr. Ferdinánd Judit nyugdíjba vonult, nagy űrt hagyva maga után.

Visszatekintve az elmúlt 35 évre elmondhatjuk, hogy a geodézia tudományának rohamos fejlődésével lépést tartottunk, oktatásunkra az eszközökkel való viszonylag jó ellátottság és modernség jellemző.

Külső óraadóink voltak:

Papp Márió, Bereczky Sándor, Bencze István, Bolváry Gábor, Feles László, Fekete János, Hetzmann Tamás, Hacker Mihály és Kázmér István.

Felhasznált irodalom: Batizné-Tokody: A mérőszalagtól a Térinformatikáig. YMMF Jubileumi évkönyv, 1998.

.

Bemutatkozás

SZAKCSOPORT VEZETŐ: Nemoda Ferenc
TITKÁRSÁG: Kivitelzési és alaptárgyi intézet B épület, 4. emelet,
telefon: +36 1 2521270
LABOROK: A épület alagsor: Labor 1, Labor 2, Gépterem, Építőanyagok labor

ÉPÍTŐANYAG ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAKCSOPORT

Az építőiparban bekövetkező változások új szemléletű építőanyag oktatást tettek szükségessé amelynek célja az építőanyagok általános tulajdonságainak - különös tekintettel a tartóssági, időállósági követelményekre - a korszerű anyagok felhasználási területeinek, alkalmazási lehetőségeinek, kiválasztási módszereknek megismertetése, valamint az építőanyagok területén várható fejlődési tendenciák bemutatása.
Építőanyag-oktatásunkat a vizsgálatcentrikus, leíró oktatás helyett az építőanyagok tulajdonságainak minél tökéletesebb megismerésén alapuló, felhasználócentrikus építőanyag-oktatássá alakítottuk.

Szoros kapcsolatot tartunk fenn az építőanyaggyártó cégekkel, aminek köszönhetően a legújabb termékeket, valamint felhasználási lehetőségeiket tudjuk bemutatni, a cégektől kapott mintaanyagok segítségével. Építőanyag konferenciánkat és bemutatókat rendezünk, ahol az előállítók és forgalmazók bemutatkozhatnak, valamint előadásokon ismertethetik termékeiket és legújabb fejlesztéseiket. A bemutatott mintaanyagaik a gyakorlati oktatásban bemutató anyagként szolgálnak.

Fontosnak tartjuk a többi szaktanszékkel kialakított jó kapcsolatot, tájékozódunk elvárásaikról az alapozó tárgyként oktatott építőanyagok és termékek tananyaggal kapcsolatban, hiszen nekik az általunk tanított ismeretekre kell építeniük.
A tantárgy gyakorlati oktatását, valamint a kutatási és szakértési munkákat korszerű eszközparkkal, valamint számítógépes vezérlésű gépekkel és számítógépes adatfeldolgozással rendelkező laboratórium segíti.
A laboratórium felszerelését és eszközeinek beszerzését az elmúlt években nyert mintegy 10 pályázat, a munkákból befolyt pénzek, a cégek szakképzési hozájárulása és egyéb támogatása segítségével valósítottuk meg és muködtetjük.

Az általános minőségügyi ismeretek oktatását 1994-ben kezdtük meg, a felsőoktatásban egyedülálló módon minden hallgató szamara, minden szakon 6-8 órás tantárgyblokk formájában. Ennek az oktatásnak a célja a minőségszemlélet kialakítása, a minőség kérdéseire fogékony emberek képzése.
A menedzser szakos hallgatók számára 1996 óta 1 félévben, heti 4 órában tanítjuk a minőségirányítás című tárgyat. Az új tantervek keretében, a 2003-2004-es tanévtől kezdődően minden szakon 1 féléves kollokviummal záródó tantárgy keretében tanítjuk a minőségirányítási ismereteket, kötelező tantárgyként minden hallgató számára. A tananyag 60 %-a a minőségirányítás általános, 40 %-a pedig az építőipar minőségirányításának kérdéseivel foglalkozik.

Mind az építőanyagok, mind pedig a minőségirányítás tantárgy oktatásához saját tankönyveinket használjuk, amelyeket a szakma szakkönyvként is használ.
Évente 4-5 szakdolgozatot konzultálunk a menedzser szakos hallgatóink és más intézmények szakmérnök hallgatói számára a minőségirányítás témában.

Minden oktatónk jelentős szakmai gyakorlattal rendelkezik, és rendszeres szakmai tevékenységet folytat, kutatás, szakértés, tervezés és vállalati minőségirányítási rendszerek bevezetése, auditálása területeken. A munkákból doktori disszertációk, publikációk, előadások készülnek.

Szakmai területeink: az építőanyagok tulajdonságai általában; beton- és habarcstechnológia; gipszbeton szerkezetek tervezési módszereinek továbbfejlesztése; könnyűbetonok tulajdonságai, habbetonok gyártási technológiájának kifejlesztése; betonadalék- szerek betontechnológiai hatásvizsgálata; szálerősítéses betonok és mikrobetonok tulajdonságai, valamint ipari bevezetésük; a betonok időállósági kérdései; munkahelyi minőségellenorzés; ipari technológiai problémák megoldása, valamint vállalati minőségügyi rendszerek bevezetése, auditálása és az oktatás minőségügyi kérdései.

A Szent István Egyetem szenátusa 2012. novemberében hagyta jóvá az Építéstudományi Kar szervezeti átalakítását.

Az Építőmérnöki Intézet 2012.december elsején alakult  meg a Kar intézményi struktúrájának átalakításával egyidőben.

A korábbi tanszéki szervezet helyébe lépett az egyes tárgycsoportok oktatását koordináló szakcsoporti rendszer.

Az Építőmérnöki Intézet a magas színvonalú, gyakorlatorientált képzés továbbvitelének és fejlesztésének célját tűzte maga elé,  amelynek keretében az Intézet szándéka  az Építőmérnöki BSC képzésre épülő MSC szak megindítása 2014. szeptemberében.

Oktatóink a szakmai szervezeteken és tervező, szakértő irodákon keresztül jelen vannak az építőmérnöki és vízimérnöki  ágazat valamennyi szakterületén, napi oktatói feladataik mellett aktív mérnöki munkát is végeznek.

Alkategóriák