Copyright 2019 - Custom text here

  nyiltnap logo 2019

2019. január 18-án, pénteken 11 órától Nyílt Nap lesz a karon.

Várunk minden kedves érdeklődő, jövendő hallgatót, szüleiket, tanáraikat.

     Felvételi tájékoztató

     Részletes program


 

Kamarai jogosultságok

Bartók Miklós
főiskolai adjunktus 
 
W-V-15 - Hidraulika, Szakértő 
W-V-5 - Szennyvíztisztítás, Szakértő 
W-V-4 - Nem szennyvízelvezetési célú csatornázás, Szakértő 
W-V-3 - Szennyvízelvezetés, Szakértő 
W-V-1 - Ivó- és ipari vízellátás, Szakértő 
VZ-T - Vízimérnöki, Tervező 
 
Prof. Emerita Dulovics Dezsőné dr.
VZ-T Vízimérnöki tervező
és W-V-V Vízügyi vezető szakértő 
 
Dima András
mérnök tanár
 
TE-T Te|epúlésrendezésienergia.kózműtervezés
TH.T Te|epiilés[endezésihírkóz|ésitervezó
Tv.T Te|eDülésrendezési Vízi közmŰ tervező
vz-T Vízimérnöki tervezö
W-V-l |vó- és ipari víze||átás szakértő
W.V.3'szennyvízelvezetésszakértó
W.V.4 Nem szennyvÍze|Vezetési cé|ú csatornázás szakért 
 
Dr. Dombay Gábor PhD
főiskolai tanár
 
vízimérnöki szakértő (Vz-Sz) és tervező (Vz-T) 01-13057 
 
Dr. Major János PhD
főiskolai tanár
 
T -T Tartószerkezeti tervezés (acél, vasbeton, fa)
Esz-Sz Épületszerkezeti szakértés
ET-Sz Építménykivitelezési, építéstechnológiai szakértés
T-T tartószerkezeti tervező
W-V-1 Ivó- és ipari vízellátás szakértés
W-V-14 Vízépítési nagyműtárgyak szakértés
W-V-3 Szennyvízelvezetés szakértés
FMV-Épületek A-01-6162/2009 Magasépítési szakterület 
Ész -Sz Épület szerkezeti szakértő
ÉT-SZ Épitménykivitelezési, épitéstechn. szakértő
MV-ÉP/A -01-61270 Épitmények épitési munkái korlátozás nélküli felelős müszaki vezető
VZ-T Vizimérnöki tervezés
 
Dr. Macsinka Klára PhD
egyetemi docens
 
KÉ-T Közlekedési építőmérnöki tervező
K1d-1 Településrendezési közlekedési tervező

Infrastuktúra szakcsoport

Az Építőmérnöki Intézet Infrastruktúra Szakcsoportjának feladata a közlekedési és közmű-infrastruktúra tervezésével, építésével, fenntartásával kapcsolatos ismeretek átadása az építőmérnök és építészmérnök hallgatók számára.

Minden építőmérnök számára kötelező alaptárgyainkon kívül (pl. Hidrológia, Hidraulika, Vízi és energiaközművek, Útépítés, Vasútépítés) települési infrastruktúra szakirányos hallgatóink számos egyéb szakmai tárgyat hallgatnak (Városi közlekedés, Közlekedési és Közmű-üzemtan, stb.)

Hallgatóink rendszeres résztvevői a Tudományos Diákköri Konferenciáknak, gyakran országos eredményeket is elérve. Számos szakdolgozat kiváló minőségét mutatják a különböző diplomaterv-pályázatokon elért helyezések, mind közlekedésépítés, mind közműépítés témakörökből.

Mivel az infrastrukturális hálózatok (utak, vasutak, közművezetékek, vízelvezetési rendszerek) folyamatos fejlesztésre és üzemeltetésre szorulnak, végzett hallgatóink többsége gyorsan talál munkát, gyakran a diploma megszerzése előtt.

A szakcsoport tanárai oktatási tevékenységük mellett rendszeresen dolgoznak a szakmában és részt vesznek a szakmai szervezetek tevékenységében is.
Így biztosítható, hogy hallgatóink számára korszerű és gyakorlati tudást adjunk át.

A tantermi oktatáson kívül rendszeres laborgyakorlatok és mérőtáborok segítik tárgyaink gyakorlati szemléletű oktatását.

Kamarai jogosultságok

Prof. dr. Telekes Gábor 
PhD, CSc, Eur. Ing, főiskolai tanár
 
Mérnöki jogosultságok:
Geotechnikai Vezető Szakértői Engedély (É-GT-V)
(Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara)
Tartószerkezeti Vezető Szakértői Engedély (É-T-V)
(Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara)
Geotechnikai Szakértő (GT-Sz)
(Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara)
Tartószerkezeti Szakértői Engedély (T-Sz)
(Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara)
Hulladékgazdálkodás Környezetvédelmi Szakértő (SZKV-hu)
(Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara)
Zaj- és Rezgésvédelem Szakértő (SZKV-zr)
(Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara)
Vezető tervezői címmel rendelkező Geotechnikai Tervező (GT-T-Tell) 
Tervellenőrzésre kiterjesztéssel
(Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara)
Vezető tervezői címmel rendelkező Tartószerkezeti Tervező (T-T-Tell) 
Tervellenőrzésre kiterjesztéssel
(Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara)
Mélyépítési Szakági Tervező (SZ-M)
(Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara)
Közlekedési építmények építése korlátozás nélkül,
felelős műszaki vezető (MV-KÉ/A)
(Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara) Építmények építési munkái korlátozás nélkül,
felelős műszaki vezető (MV-ÉP/A)
(Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara)
Mélyépítés és mélyépítési műtárgy műszaki ellenőr (ME-M-I.)
(Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara) Magasépítési műszaki ellenőr (ME-É-I.)
(Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara) 
 
Környezetvédelmi Szakértői Engedély
(Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 2006)
K-V Veszélyes hulladékok káros hatásai elleni védelem
K-K Környezeti zaj- és rezgésvédelem
Környezetvédelmi Felülvizsgálat Végzésére Jogosító Engedély,
(Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 2006)
K-F-V Hulladékok káros hatásai elleni védelem
K-F-K Környezeti zaj- és rezgésvédelem
K-F-J Felszín alatti víz- és talajvédelem 
 
Dr. Elek Barbara PhD
egyetemi docens
 
Szakértői jogosultság: 
Környezetvédelmi szakértő az alábbi területeken:
Víz- és földtaniközeg-védelem (SZKV-vf)
Hulladékgazdálkodás (SZKV-hu)Levegőtisztaság-védelem (SZKV-le)
Zaj- és rezgésvédelem (SZKV-zr)
 
Tervezői jogosultságok:
Környezetmérnöki tervezői (KB-T)
VZ-T Vízimérnöki tervezői (VZ-T)
GT-T Geotechnikai tervezői (GT-T) 
 
Keszeyné Dr. Say Emma PhD
egyetemi docens
 
GT-Sz Geotechnikai szakértő
GT-T Geotechnikai tervező
 
Kecskés Gábor
főiskolai tanársegéd, laborvezető
 
Tervezői jogosultság:
GT-1 Geotechnikai vezető tervező
KÉ-T Közlekedési építőmérnöki tervezés
VZ-T Vízimérnöki tervezés
 
Szakértői jogosultság:
É-GT-V Geotechnikai szakértés (vezető szakértő)
VZ-Sz Vízimérnöki szakértés
GD-Sz Geodéziai szakértés
W-V-4 Nem szennyvízelvezetési célú csatornázás szakértés
W-V-5 Szennyvíztisztítási szakértés
W-K4-2 Útépítési-talajmechanikai és víztelenítési szakterület szakértése 
 
Környezetvédelmi jogosultság:
Veszélyes hulladékok káros hatásai elleni védelem szakterületen
Környezetvédelmi felülvizsgálat végzése jogosító területen:
K-F-Z Felszíni vízminősgévédelem
K-F-J Felszín alatti víz és talajvédelem
K-F-V Hulladékok káros hatásai elleni védelem szakterületekre

Geotechnikai szakcsoport

Helyszíni vizsgálatok

Fúrás és szondázás

A geotechnikai szakcsoport geotechnika tervezések, szakértések és kutatási feladatok terepi munkáira is felkészült. 2010. évben a Pagani cégtől beszerzett TG63-as szupernehéz verőszondás vizsgálatokra is alkalmas fúró, CPTu szondázó önjáró gépével kíván a szakma igényeinek megfelelni. 120 mm-es átmérőig nagyátmérőjű magminta vételére is alkalmas a berendezés, amely lehetővé teszi, hogy 100 mm-es nagyminták is vizsgálhatók laboratóriumban. A géppel jelenleg 10 m-ig tudunk fúrni, és 20 m-ig CPTu valamint dinamikus szondázást végezni.

 

Labor vizsgálatok

Laboratóriumunk Budapesten, a XIV. kér. Thököly út 74. sz. alatt található. A minták beszállításához közvetlenül a laboratóriumhoz lehet beállni gépkocsival. A talajvizsgálatokat a munka jellegétől függően, a Megbízóval egyeztetett ütemben, egyedi kísérleti körülményeket biztosítva is tudjuk vállalni. A vizsgálati hátterünk korszerű eszközeink révén jónak mondható. Új dinamikus triaxiális berendezésünk kísérleti feladatok ellátására, kutatási munkákra is alkalmas.

 

Geotechnikai tervezés

A geotechnika szakterületén együttműködő partnerei tudunk lenni a tervezésben is kollégáinknak. Számítógépes modellezést, mélyépítési vasbeton szerkezetek tervezését, talaj vizsga lati jelentések, geotechnikai szakvélemények, geotechnikai tervek, komplett tervdokumentációk készítését is vállaljuk. Kutatási tapasztalatunkra támaszkodva különleges geotechnikai feladatokban való közreműködésünket is felajánlju

 

Környezetvédelem

A környezetvédelem területén széles körben vállalunk szakértői, szaktanácsadói és tervezői tevékenységet, így környezetvédelmi felülvizsgálat, audit, környezeti hatásvizsgálat, környezeti kockázat elemzése, regionális környezetvédelmi stratégia kidolgozása, szennyeződések feltárása és lokalizálása, kármentesítés műszaki tervezése, monitoring rendszer tervezése, üzemi kárelhárítási terv készítése, hulladékkezelő létesítmények komplex tervezése feladatokban állunk Megbízóink rendelkezésére.

 

Támogatóink

-Fővárosi Közterület-fenntartó  Zrt.
-SADE Magyarország kft.
-Fővárosi Vízművek Zrt.
-Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
-Szentesi Vasút kft.
-Volán Informatika Zrt.
-Fővárosi Településtisztasági kft.
-HOLCIM Zrt.

Geodézia mérőtábor

Tudnivalók a 2016-os Geodézia mérőgyakorlatról

2016-ban a mérőgyakorlat két helyszínen kerül megrendezésre, Nagymaroson és a Városligetben. Az egyes szakok beosztása a következő:

Levelező Építész, Levelező Építő, Levelező Menedzser: Nappali Menedzser szakokon május 23-27, Városliget. A hétfői kezdés 9:00, a találkozó helyszíne a 203-as tanterem. A gyakorlaton az vehet részt, aki Építészeti geodézia (Építész esetben) vagy Geodézia II. (Építő esetben) vagy menedzser szakon Geodézia I. tárgyból megkapta az aláírást.

Nappali Építész szakon május 30-június 3 illetve június 6-10, helyszíne a Városliget. Hétfőn találkozó 9:00-kor a 203-as tanteremben.
 A nyári vizsgaidőszakban államvizsgázó hallgatók a levelezők időpontjába lesznek beosztva. A gyakorlaton az vehet részt, aki megkapta az aláírást Építészeti geodézia c. tárgyból.

Nappali Építőmérnök szakon június 6-10, 13-17 ill. 20-24, helyszíne Nagymaros. Találkozó hétfőn a Kar mérőtelepén (Nagymaros, Váci út 141) 10:00-kor. A gyakorlaton az vehet részt, aki Geodézia II. tárgyból megkapta az aláírást.

A gyakorlatok további napjainak programja a hétfői eligazításon kerül ismertetésre. A gyakorlatok 5 naposak (hétfőtől péntekig), minden nap folyamatosan jelen kell lenni a feladatok végrehajtásánál, így egyéb iskolai feladat (pl. vizsga, konzultáció, feladatleadás, stb.) a gyakorlat munkaideje alatt nem végezhető. Tíz perc késés után úgy tekintjük, hogy a hallgató a gyakorlaton nem jelent meg.

A nappali tagozatos hallgatóknak később meghirdetett időpontban lehetőséget biztosítunk, hogy arra a kurzusra jelentkezzenek fel, amire jönni szeretnének. A jelentkezés megjelenési sorrendben történik a rendelkezésre álló helyek beteltéig. Aki nem jelentkezik, az üresen maradt helyekre névsor szerint kerül beosztásra. A hallgatói beosztásokat a Szakcsoport honlapján tesszük közzé.

A gyakorlatokra be kell szerezni "Dr. Tokody András: Elektronikus geodéziai műszerekkel a mérőgyakorlaton" c. jegyzetét. A jegyzet nélkül a gyakorlat szinte elvégezhetetlen. A gyakorlat folyamán a jegyzetben felsorolt eszközökre lesz szükség, kérjük, azokat hozzák magukkal. Célszerű a gyakorlatra a feldolgozásokhoz saját számítógépet hozni.

A mérési feladatok a szabadban zajlanak. Napsütés esetére készüljenek naptejjel, sapkával, eső esetére esőkabáttal. Balesetvédelmi okokból a feladat jellege miatt ZÁRT SARKÚ CIPŐ kötelező! Nagymaroson a mérések az utcán, forgalomban zajlanak, ezért ZÖLD LÁTHATÓSÁGI MELLÉNYT kell hozni.

A mérőgyakorlat hallgatói maguk gondoskodnak élelmezésükről. Nagymaroson lehetőség van egy étteremben házhoz szállított menüre előfizetni, ennek ára kb. 800 Ft/adag.

Nagymaros:

Cím: Nagymaros, Váci út 141.

 Megközelítés: vasúttal vagy személykocsival (a mérőgyakorlat alatt a személygépkocsi nem használható!)

 Megközelítés a Nagymaros-Visegrád MÁV állomásról: a Magyar utcán a Váci útig, ott balra, majd a Váci úton egyenesen a mérőtelepig
(kék vonalon a kék pontig):

 

maros

     maros terkep

 Elhelyezés: 8 fős női és 14 fős férfi hálóteremben, valamint egy kb. 8 fős külön épületben.

  

Alkategóriák