Nyomtatás
Részletek: Kategória: Alapítvány | Megjelent: 2016. november 22.

Tevékenységek

Az alapítvány tevékenysége:
- újító és újító jelleggel éíptészeti és építőmérnöki alkotások létrehozásának támogatása
- energiatudatosság növelése
- kiemelkedő építészeti, építőipari teljesítmények és életművek jutalmazása és díjazása
- műemléki, illetve kortárs építészet művészettörténeti értékeinek védelme, a védelmi törekvések támogatása
- építész, építőmérnökképzés és továbbképzés szakirányú tevékenységének támogatása, hallgatók szakmai gyakorlatának szervezése
- a SZIE Építéstudomnyi karon folyó képzés infrasrtuktúrájának, műszer és eszközellátottságának javítása, együttműködések erősítése a vállalkozói és közszféra és a Kar között
- a Kar hallgatói szellemi - fizikai egészségének érdekében sportolási lehetőség biztosítása, egyéb egészségtudatos tevknység támogatása, versenyképességük megteremtése érdekében idegen nyelvoktatásuk elősegítése
- oktató utánpótlás javítása érdekében a 40 évnél fiatalabb oktató-kutatók kiemelkedő tevékenységének erkölcsi-anyagi elismerése
- oktatók, hallgatók konferencia részvételének támogatása
- a magyar építészet és építőmérnökség történeti, elméleti, gyakorlati kutatásának támogatása
- a Kar hallgatóinak pályakövetése
- közös programok és intézmények müködtetésével a külföldi egyetemekés a kar közötti oktatási és kutatási együttműködés fejlesztése, a kapcsolatok erősítése
- a Kar fenntartásával, fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos ellátás támogatása
- a kar oktatási-kutatási tevékenységének a támogatása
- a szellemi erőforrsáok fejlesztése érdekében olyan programok szervezése amelyekre a Kar kéri fel az Alapítványt
-  fenntartható fejlődés, környezetbarát és energiatakarékos építészeti oktatás támgoatása, népszerűsítése
- tananyagfejlesztés, építészeti, oktatáspolitikai kutatások, felmérések késíztése, támogatása
- ösztöndíj támogatások a Kar tehetséges hallgatóinak és oktatóinak
- hallgatói esélyegyenlőség megteremtésének elősegítése
- támogatás nyújtása a Kar ifjúsági közösségei, diákszervezetei részére