Nyomtatás
Részletek: Kategória: Kari bizottságok | Megjelent: 2017. január 19.

A Tanulmányi Bizottság a Kar Hallgatóinak tanulmányi és vizsgaügyeiben jár el első fokon, és hoz határozatokat.
 
A Kari Tanulmányi Bizottság feladatai, hatáskörei:
A kérvények leadása minden esetben a Tanulmányi Osztályra történik nyomtatott, aláírt formában, megfelelően részletes indoklással, és valamennyi szükséges melléklettel együtt. Kérjük valamennyi lényeges hallgatói adat megadását is!
 
Amennyiben a Hallgató valamely tanulmányi ügyének intézése nem az Egyetemi vagy Kari TVSZ-nek megfelelő módon történt, úgy célszerűen az alábbi szolgálati út betartása szükséges: oktató, tantárgyfelelős, szakcsoportvezető, intézetigazgató, Tanulmányi Bizottság/oktatási dékánhelyettes.