Nyomtatás
Részletek: Kategória: Kari bizottságok | Megjelent: 2017. január 19.

 

A Kari Kreditátviteli Bizottság a hallgatók valamennyi kreditátviteli ügyében, különösen az ismeretanyag egyezése mértékének megállapítása ügyében első fokon eljáró, ügydöntő hatáskörrel felruházott szerv. Feladata az átjárhatóság koordinálása, az ismeretanyagok egyenértékűségének vizsgálata szakon belüli és szakok közötti viszonylatban.

 
A Bizottság ellátja mindazokat a feladatokat és gyakorolja mindazokat a hatásköröket, amelyeket számára az egyetemi vagy kari szabályzatok, illetve a Kari Tanács határozata megállapít.
 
A Bizottság a dékán vagy az oktatási és tanulmányi ügyek dékán-helyettese felkérésére állást foglal, illetve véleményt nyilvánít a Karon oktatott, valamint a továbbiakban létesítendő szakok tantárgyait, illetve a mintatanterveket érintő kérdésekben.
 
A Bizottság hatásköre különösen kiterjed a kreditátvitellel és kreditbefogadással kapcsolatos ügyekre, úgymint:
a) az intézmény más szakán, vagy tagozatán, azonos képzési szinten megszerzett kredit befogadása,
b) az intézményben más képzési szinten megszerzett kredit elfogadására;
c) más felsőoktatási intézményben, azaz

Előkövetelményi táblázatok

A tantárgyi akkreditációban eljáró oktatók
 
Tájékoztatjuk a Kar hallgatóit, hogy a tantárgyi akkreditációban kizárólag az alábbi oktatók működnek közre:
 
Építészmérnöki Intézet
Építőmérnöki Intézet
Tűz és Katasztrófavédelmi Intézet
Nyelvi Lektorátus