Copyright 2022 - Custom text here
 • Slide number 0
 • Slide number 1
 • Slide number 2
 • Slide number 3
 • Slide number 4
 • Slide number 5
 • Slide number 6
 • Slide number 7
 • Slide number 8
 • Slide number 9
 • Slide number 10
 • Slide number 11
 • Slide number 12
 • Slide number 13
 • Slide number 14
 • Slide number 15
 • Slide number 16

ybl facebook2

AZ ’IDEGEN NYELV’ TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI
2016/2017. tanév II. félév

Mőszaki menedzser szak

Az „Idegen nyelv” nem kreditpontos kritérium tantárgy, teljesítése kötelezi.
A záróvizsgára bocsátás egyik feltétele az aláírással és gyakorlati jeggyel igazolt öt nyelvi félév teljesítése.

Az „Idegen nyelv” tantárgy - öt féléves, heti 2 X 2órás nyelvoktatás -
az első évfolyam szeptemberétől indul.

A hallgatók angol vagy német nyelvet választhatnak.
A csoportbeosztás a nyelvi szintfelmérő eredménye alapján történik.

Minden hallgató három félév általános nyelvet tanul, majd két félév szaknyelvet. Azok a hallgatók, akik legalább 70 pontos nyelvi szintfelmérőt írtak, felmentést kérhetnek két általános nyelvi félév alól.

Az „Idegen nyelv”gyakorlati tantárgy. A nyelvoktatás során rendszeres számonkérés van szóban és írásban, minden félév végén a hallgatók zárthelyi dolgozatot írnak. A félévek aláírással és gyakorlati jeggyel zárulnak.
Az órákon való aktív részvétel (rendszeres felkészülés és szóbeli teljesítmény), az írásbeli házi feladatok elkészítése, valamint a sikeres zárthelyi dolgozat az aláírás feltétele (zárthelyi dolgozat egy alkalommal pótolható).

A nyelvórákon a megjelenés kötelező (5 mulasztás elfogadható; három késés egy igazolatlan hiányzást jelent...).

A kari nyelvoktatás a korábban elsajátított nyelvismeretre támaszkodik, és a tantervben biztosított óraszám mellett csak a rendszeres tanulmányi munka és a nyelvtudás folyamatos fejlesztése teszi lehetővé a nyelvi követelmények teljesítését (öt aláírással és gyakorlati jeggyel igazolt nyelvi félév, illetve az akkreditált középfokú nyelvvizsga letétele).

Budapest, 2017. február

 

NYELVI LEKTORÁTUS

TÁJÉKOZTATÓ 2016/17 tanév

Angol általános nyelvi tárgyak

Angol – Kezdő 1 (A1)
Angol – Kezdő 2 (A1)

Kezdőknek, újrakezdőknek
A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd centrikusan. Sok-sok online feladat segíti az otthoni tanulást.
Elementary tankönyvből tanulunk! Angol – Alapfok 1 (A2)
Angol – Alapfok 2 (A2)

A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak további megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd centrikusan. Szókincsbővítés, múlt idő és összetett igeidők elsajátítása, összetett mondatok alkotása. Sok-sok online feladat segíti az otthoni tanulást.
Pre-Intermediate tankönyvből tanulunk!
Angol – Alapfok+ 1 (B1)
Angol – Alapfok+ 2 (B1)

Ez a tantárgy felfrissíti és bővíti a már meglévő nyelvtudást és szókincset - rendszerezéssel, sok gyakorlással a hallgató egy alapfokú nyelvtudást sajátíthat el. Szóban és írásban
képes lesz mindennapos szituációkat megértetni illetve megértetni magát, általános témákról kommunikálni idegen nyelven. Ez fontos lépés a középfokú nyelvvizsga felé.
Intermediate tankönyvből tanulunk!

Angol – Felzárkóztató középfokú nyelvvizsgára 1 (B2)

Angol – Felzárkóztató középfokú nyelvvizsgára 2 (B2)

A tantárgy célja a nyelvtan, szókincs ismétlése, rendszerezése mielőtt élesben készülnének egy konkrét nyelvvizsgára. A szóbeli, írásbeli feladatok egyre jobban elérik a B2-szintet. Az intenzív tanfolyam a különféle nyelvvizsga feladattípusokat is gyakoroltatja.
Rendszeresen feladatsorokkal mérjük az hallgatók előrelépését. Az önálló otthoni tanulásban, felkészülésben segítséget nyújtunk.
Előfeltétel: alapfokú (B1 szintű) nyelvismeret Többféle felkészítő anyagból tanulunk!

Angol – Felkészítő középfokú nyelvvizsgára 1 (B2)
Angol – Felkészítő középfokú nyelvvizsgára 2 (B2)

A nyelvvizsga feladatok intenzív gyakorlása mellett tesztekkel folyamatosan mérjük azt, hol vannak még hiányosságok a nyelvtan, szókincs, a különféle készségek (hallásértés, szövegértés, levélírás, képleírás stb.) területén. Tömören ismételjük a nyelvtant, szókincset,

nyelvi fordulatokat és kifejezéseket. A hallgatói népszerűség alapján a TELC nyelvvizsgát előnyben részesítjük. Az önálló otthoni tanulásban, előkészítésben segítséget nyújtunk.
Előfeltétel: Középfokú nyelvismeret Többféle felkészítő anyagból tanulunk!

Angol – Társalgás felsőfokon 1 (C1)

Érdekes köznapi témák feldolgozása angol anyanyelvű tanár vezetésével – a jó hangulatú órák segítenek a nyelvtudás fejlesztésében / szinten tartásában.
Előfeltétel: regisztrációs héten rövid interjú az anyanyelvű tanárral Többféle felkészítő anyagból tanulunk!

Angol szaknyelvi tárgyak

Angol – Építőipari szaknyelv 1 (B2)

A fontosabb építőanyagok és azok tulajdonságai, előállításuk; a ház építésének folyamata, az építész és a kivitelező munkája, az angol mértékegységek. Magasépítés, mélyépítés alapfogalmai, különféle szakmunkák az építkezésen.
Könnyebb szakszövegek olvasása (épületleírások)

Angol – Építőipari szaknyelv 2 (B2)

A tantárgy célja az összetettebb rendszerek megismertetése –szerkezetek, építőipari eljárások, gyártmányrendszerek, gépek működése, a munka megszervezése, biztonsági előírások.
Cél a szaknyelv aktív használata szóban és írásban, életszerű szituációkkal.
Előkészíthet egy idegen nyelvű (esetleg külföldi) munkavégzést is. Álláskereséshez, szakmai interjúhoz is nagy segítséget nyújthat!
Előfeltétel: Az Építőipari szaknyelv 1 elvégzése

Angol – Üzleti szaknyelv (B2)

A tantárgy célja a gazdasági és üzleti nyelv alapjainak megismerése, írásbeli és szóbeli kommunikáció angol nyelven. Cégek felépítésének és működésének leírása, az üzleti életben előforduló gyakori szituációk leírása. A tantárgy anyaga segítséget nyújthat idegen nyelvű önéletrajz megírásához, pályázaton való részvételhez, állásinterjúhoz, külföldi munkavállaláshoz is.

Építészeti kultúrtörténet angolul (B2, B2+)

Azoknak ajánljuk, akik jól tudnak, és szívesen társalognak angol nyelven – cél a szaknyelvi kommunikációs készség fejlesztése anyanyelvű tanár vezetésével

Ebben a félévben induló tárgyak:

• Angol – Discover Ancient Civilisations (Richard)
• Angol – Houses, Homes or Piles of Stones (Richard)
• Angol – World Architecture and Lifesyle (Richard)

Előfeltétel: regisztrációs héten rövid interjú az anyanyelvű tanárral

Német általános nyelvi tárgyak – Neptun

Német – Kezdő 1 (A1)
Német – Kezdő 2 (A1)

Kezdőknek, újrakezdőknek
A tanfolyam célja a német nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd centrikusan. Sok-sok online feladat segíti az otthoni tanulást.
x tankönyvből tanulunk!

Német – Alapfok 1 (A2)
Német – Alapfok 2 (A2)

A tanfolyam célja a német nyelv alapjainak további megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd centrikusan. Szókincsbővítés, múlt idő és összetett igeidők elsajátítása, összetett mondatok alkotása. Sok-sok online feladat segíti az otthoni tanulást.
x tankönyvből tanulunk!

Német – Alapfok+ 1 (B1) Német – Alapfok+ 2 (B1)

Ez a tantárgy felfrissíti és bővíti a már meglévő nyelvtudást és szókincset - rendszerezéssel, sok gyakorlással a hallgató egy alapfokú nyelvtudást sajátíthat el. Szóban és írásban
képes lesz mindennapos szituációkat megértetni illetve megértetni magát, általános témákról kommunikálni idegen nyelven. Ez fontos lépés a középfokú nyelvvizsga felé.
x tankönyvből tanulunk!

Német – Felzárkóztató középfokú nyelvvizsgára 1 (B2)
Német – Felzárkóztató középfokú nyelvvizsgára 2 (B2)

A tantárgy célja a nyelvtan, szókincs ismétlése, rendszerezése mielőtt élesben készülnének egy konkrét nyelvvizsgára. A szóbeli, írásbeli feladatok egyre jobban elérik a B2-szintet. Az intenzív tanfolyam a különféle nyelvvizsga feladattípusokat is gyakoroltatja.
Rendszeresen feladatsorokkal mérjük az hallgatók előrelépését. Az önálló otthoni tanulásban, felkészülésben segítséget nyújtunk.
Előfeltétel: alapfokú (B1 szintű) nyelvismeret Többféle felkészítő anyagból tanulunk!

Német Felkészítő középfokú nyelvvizsgára 1 (B2)
Német Felkészítő középfokú nyelvvizsgára 2 (B2)

A nyelvvizsga feladatok intenzív gyakorlása mellett tesztekkel folyamatosan mérjük, hol vannak még hiányosságok a nyelvtan, szókincs, a különféle készségek (hallásértés,

szövegértés, levélírás, képleírás stb.) területén. Tömören ismételjük a nyelvtant, szókincset, nyelvi fordulatokat és kifejezéseket. A hallgatói népszerűség alapján a TELC nyelvvizsgát előnyben részesítjük. Az önálló otthoni tanulásban, előkészítésben segítséget nyújtunk.
Előfeltétel: Középfokú nyelvismeret Többféle felkészítő anyagból tanulunk!

Német Társalgás felsőfokon 1 (C1)

Érdekes köznapi témák feldolgozása német anyanyelvű tanár vezetésével – a jó hangulatú órák segítenek a nyelvtudás fejlesztésében / szinten tartásában.
Előfeltétel: regisztrációs héten rövid interjú az anyanyelvű tanárral Többféle felkészítő anyagból tanulunk!

Német szaknyelvi tárgyak

Német – Építőpipari szaknyelv 1 (B2)

A fontosabb építőanyagok és azok tulajdonságai, előállításuk; a ház építésének folyamata, az építész és a kivitelező munkája, mértékegységek. Magasépítés, mélyépítés alapfogalmai, különféle szakmunkák az építkezésen.
Könnyebb szakszövegek olvasása (épületleírások)

Német – Építőpipari szaknyelv 2 (B2)

A tantárgy célja az összetettebb rendszerek megismertetése –szerkezetek, építőipari eljárások, gyártmányrendszerek, gépek működése, a munka megszervezése, biztonsági előírások.
Cél a szaknyelv aktív használata szóban és írásban, életszerű szituációkkal.
Előkészíthet egy idegen nyelvű (esetleg külföldi) munkavégzést is. Álláskereséshez, szakmai interjúhoz is nagy segítséget nyújthat!
Előfeltétel: Az Építőipari szaknyelv 1 elvégzése Német – Üzleti szaknyelv (B2)
A tantárgy célja a gazdasági és üzleti nyelv alapjainak megismerése, írásbeli és szóbeli kommunikáció angol nyelven. Cégek felépítésének és működésének leírása, az üzleti életben előforduló gyakori szituációk leírása. A tantárgy anyaga segítséget nyújthat idegen nyelvű önéletrajz megírásához, pályázaton való részvételhez, állásinterjúhoz, külföldi munkavállaláshoz is.