Nyomtatás
Részletek: Kategória: Idegennyelvi Csoport | Megjelent: 2021. augusztus 27.

Tisztelt elsőéves Hallgatónk!

Az  Óbudai  Egyetem  Ybl  Miklós  Építéstudományi  Karán  az  egyetemi  szabályzathoz  igazodva  az alábbiakat   vezetjük   be  az   angol   nyelvtanulás   és   kritériumtárgyak   teljesítésének   feltételeivel kapcsolatban a 2021/22. őszi félévtől felmenő rendszerben.

Az  Egyetemi  TVSZ  szerint  a  hallgatóknak  2  kritériumtárgyat  kell  teljesíteniük.  Ezek  olyan, mintatantervben is szereplő szakmai tárgyak angol nyelvű megfelelői, melyet a hallgatók magyarul kötelező   tárgyként   tanulnak   (pl.   épületszerkezettan,   építészettörténet).   A   kritériumtárgyként teljesítéshez a kurzust angol nyelven kell felvenni.

A  kritériumtárgy  felvételének  ugyanakkor  nem  csak  szakmai  előkövetelménye  van  (az  egyes tárgyaknál lásd a mintatantervben), hanem nyelvi követelménye is.

A hallgatóknak szükségük van egy bizonyos angol szaknyelvi tudás elérésére ahhoz, hogy teljesíteni tudják a kurzusokat. Ennek a nyelvtudásnak a mérésére szolgál az online szintfelmérő teszt megírása. (Az online szintfelmérő teszt megírásának előfeltétele a beiratkozás és így aktív neptun kód megléte.)

A tesztre szemeszterenként 1 alkalommal (a regisztrációs héten) lehet jelentkezni az Építészmérnöki Intézet által meghirdetett időpontok szerint. A tesztet online, E-learning rendszerben kell megírni. Ekkor van lehetőség a nyelvvizsgák bemutatására is.

Az első szintfelmérőt a regisztrációs héten tartjuk (technikai részleteket lásd alább). A szintfelmérő 1- 5-ig terjedő érdemjeggyel zárható.

A szintfelmérő eredménye, illetve nyelvvizsga megléte (részletek alább) alapján a hallgatóknak az alábbi lehetőségeik vannak:

  1. Magas szintű  angol  nyelvtudás  esetén  közvetlenül  jogosultak  a  kritériumtárgy  felvételére, amennyiben:
  1. Nyelvtudása nem  elég  a  kritériumtárgyak  felvételéhez,  a  szintfelmérőt  1-4-es  eredményre teljesítette. Ebben az esetben az alábbi kurzusokat ajánljuk felvételre:

A Kezdő Angol 1-2 órák a nyelvet nem, vagy csupán alapszinten ismerők számára ajánlott. A kurzusok célja,  hogy  az  általános  angol  nyelvtudást  addig  fejlessze,  hogy  a  hallgató  alkalmassá  váljon  a szaknyelvi kurzusok felvételére.

Az Angol Szaknyelv A vagy B kurzusok teljesítése esetén a féléves számonkérés egyben az online szintfelmérő megírásával egyenértékű, így teljesítése esetén a hallgató jogosult a kritériumtárgyat felvenni.

A szintfelmérő alapján az alacsonyabb angol nyelvtudással rendelkező diákoknak javaslunk kezdő angol tanfolyamokat, a magasabb szinten tudó diákoknak szaknyelvi kurzusokat, melyek egymásra épülnek, így akinek magasabb szintű nyelvtudása van, az felveheti már a kritériumtárgy közvetlen előkészítésére elindított szaknyelvi angol kurzusokat.

Még egyszer felhívjuk a figyelmet, hogy az angol kezdő és szaknyelvi előkészítő tárgyak felvétele nem feltétele a kritériumtárgyak felvételének, az megfelelő szintű nyelvvizsgával, illetve az online szintfelmérő 5-ösre teljesítésével kiváltható a képzés során, mely a hallgató egyéni felkészülésével is  elérhető.  "Ugyanakkor  az  Intézet  által  kínált  tárgyak  segítenek  a  megfelelő  nyelvtudás megszerzésében, további előnyük, hogy a TVSZ 37.§ -a alapján C tárgyként felvéve krediteket is érhetnek."

A fenti tárgyak minimum előkövetelmény rendszere:

VAGY Angol középfokú B2 komplex nyelvvizsga megléte.

A tárgyak alkotta rendszert és az előkövetelményeket a mellékelt ábra mutatja.

 

ybl nagol szintfelmero megirasa 2021