Copyright 2021 - Custom text here
 • Slide number 0
 • Slide number 1
 • Slide number 2
 • Slide number 3
 • Slide number 4
 • Slide number 5
 • Slide number 6
 • Slide number 7
 • Slide number 8
 • Slide number 9
 • Slide number 10
 • Slide number 11
 • Slide number 12
 • Slide number 13
 • Slide number 14
 • Slide number 15
 • Slide number 16

ybl facebook2

Tisztelt elsőéves Hallgatónk!

Az  Óbudai  Egyetem  Ybl  Miklós  Építéstudományi  Karán  az  egyetemi  szabályzathoz  igazodva  az alábbiakat   vezetjük   be  az   angol   nyelvtanulás   és   kritériumtárgyak   teljesítésének   feltételeivel kapcsolatban a 2021/22. őszi félévtől felmenő rendszerben.

Az  Egyetemi  TVSZ  szerint  a  hallgatóknak  2  kritériumtárgyat  kell  teljesíteniük.  Ezek  olyan, mintatantervben is szereplő szakmai tárgyak angol nyelvű megfelelői, melyet a hallgatók magyarul kötelező   tárgyként   tanulnak   (pl.   épületszerkezettan,   építészettörténet).   A   kritériumtárgyként teljesítéshez a kurzust angol nyelven kell felvenni.

A  kritériumtárgy  felvételének  ugyanakkor  nem  csak  szakmai  előkövetelménye  van  (az  egyes tárgyaknál lásd a mintatantervben), hanem nyelvi követelménye is.

A hallgatóknak szükségük van egy bizonyos angol szaknyelvi tudás elérésére ahhoz, hogy teljesíteni tudják a kurzusokat. Ennek a nyelvtudásnak a mérésére szolgál az online szintfelmérő teszt megírása. (Az online szintfelmérő teszt megírásának előfeltétele a beiratkozás és így aktív neptun kód megléte.)

A tesztre szemeszterenként 1 alkalommal (a regisztrációs héten) lehet jelentkezni az Építészmérnöki Intézet által meghirdetett időpontok szerint. A tesztet online, E-learning rendszerben kell megírni. Ekkor van lehetőség a nyelvvizsgák bemutatására is.

Az első szintfelmérőt a regisztrációs héten tartjuk (technikai részleteket lásd alább). A szintfelmérő 1- 5-ig terjedő érdemjeggyel zárható.

A szintfelmérő eredménye, illetve nyelvvizsga megléte (részletek alább) alapján a hallgatóknak az alábbi lehetőségeik vannak:

 1. Magas szintű  angol  nyelvtudás  esetén  közvetlenül  jogosultak  a  kritériumtárgy  felvételére, amennyiben:
 • a szintfelmérőt 5-ös jegyre teljesítették. vagy
 • angol felsőfokú komplex nyelvvizsgával rendelkeznek vagy
 • ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek vagy
 • szakmai modullal kiegészített angol középfokú komplex nyelvvizsgával rendelkeznek.
 1. Nyelvtudása nem  elég  a  kritériumtárgyak  felvételéhez,  a  szintfelmérőt  1-4-es  eredményre teljesítette. Ebben az esetben az alábbi kurzusokat ajánljuk felvételre:
 • Kezdő angol nyelv 1
 • Kezdő angol nyelv 2
 • Angol szaknyelv A
 • Angol szaknyelv B

A Kezdő Angol 1-2 órák a nyelvet nem, vagy csupán alapszinten ismerők számára ajánlott. A kurzusok célja,  hogy  az  általános  angol  nyelvtudást  addig  fejlessze,  hogy  a  hallgató  alkalmassá  váljon  a szaknyelvi kurzusok felvételére.

Az Angol Szaknyelv A vagy B kurzusok teljesítése esetén a féléves számonkérés egyben az online szintfelmérő megírásával egyenértékű, így teljesítése esetén a hallgató jogosult a kritériumtárgyat felvenni.

A szintfelmérő alapján az alacsonyabb angol nyelvtudással rendelkező diákoknak javaslunk kezdő angol tanfolyamokat, a magasabb szinten tudó diákoknak szaknyelvi kurzusokat, melyek egymásra épülnek, így akinek magasabb szintű nyelvtudása van, az felveheti már a kritériumtárgy közvetlen előkészítésére elindított szaknyelvi angol kurzusokat.

Még egyszer felhívjuk a figyelmet, hogy az angol kezdő és szaknyelvi előkészítő tárgyak felvétele nem feltétele a kritériumtárgyak felvételének, az megfelelő szintű nyelvvizsgával, illetve az online szintfelmérő 5-ösre teljesítésével kiváltható a képzés során, mely a hallgató egyéni felkészülésével is  elérhető.  "Ugyanakkor  az  Intézet  által  kínált  tárgyak  segítenek  a  megfelelő  nyelvtudás megszerzésében, további előnyük, hogy a TVSZ 37.§ -a alapján C tárgyként felvéve krediteket is érhetnek."

A fenti tárgyak minimum előkövetelmény rendszere:

 • Kezdő angol nyelv 1 – online szintfelmérő 1-esre teljesítése
 • Kezdő angol  nyelv  2  –  online  szintfelmérő  2-esre  teljesítése  VAGY  Kezdő  angol  nyelv  1 teljesítése
 • Angol szaknyelv  A  –  online  szintfelmérő  3-asra  teljesítése  VAGY  Kezdő  angol  nyelv  2 teljesítése
 • Angol szaknyelv B – online szintfelmérő 4-esre teljesítése VAGY Angol szaknyelv A teljesítése

VAGY Angol középfokú B2 komplex nyelvvizsga megléte.

 • Kritériumtárgy 1  és  2  –  online  szintfelmérő  5-ösre  teljesítése  VAGY  Angol  szaknyelv  A teljesítése VAGY Angol szaknyelv B teljesítése VAGY Angol középfokú B2 komplex nyelvvizsga szakmai modullal kiegészítve, VAGY Angol felsőfokú komplex nyelvvizsga megléte.

A tárgyak alkotta rendszert és az előkövetelményeket a mellékelt ábra mutatja.

 

ybl nagol szintfelmero megirasa 2021