Copyright 2022 - Custom text here
 • Slide number 0
 • Slide number 1
 • Slide number 2
 • Slide number 3
 • Slide number 4
 • Slide number 5
 • Slide number 6
 • Slide number 7
 • Slide number 8
 • Slide number 9
 • Slide number 10
 • Slide number 11
 • Slide number 12
 • Slide number 13
 • Slide number 14
 • Slide number 15
 • Slide number 16

ybl facebook2

Tisztelt pályázó és érdeklődő Hallgatók !

A korábbi évek hagyományát folytatva idén is lehetőséget teremtünk a a hallgatók önálló munkáinak bemutatására. A színvonalas dolgozatokat javasoljuk az országos versenyen való részvételre is, amely már önmagában egy elismerés és tapasztalatgyűjtés is egyben. A teendők menete a következő:

Jelentkezés2018. október 09. (kedd) -ig. (A mellékelt jelentkezési lap kitöltése).

A kész bekötött dolgozatok leadási határideje: 2018. november 14. (szerda)

A konferencia előadások minden szekcióban. 2018. november 21. (szerda) 14.00

A dokumentumokat az intézeti tdk koordinátoroknak vagy a témavezetőknek kell leadni!

Ha még nem vettél részt önálló diákköri tudományos munkában, de tetszik a gondolat vagy egy téma, akár a nyári gyakorlaton találkoztál egy problémával, amivel szívesen foglalkoznál a legjobb lehetőség részt venni a mi munkánkban és végül bemutatni a konferenciánkon. Két-három hallgató közösen is pályázhat.

Témaválasztásban és kidolgozásában segítenek a választott tématerület oktatói. Bátran keressétek meg őket akár a saját ötlettel is. De már az oktatók által ajánlott témák közül is választhattok. Az meghirdetett témákat figyeld az intézeti honlapon és a TDK faliújságokon is.

Akik diplomamunka előtt állnak jó lehetőség egy tdk dolgozat megírása. Egy megkezdett vagy elképzelt diplomamunka részeként is beadható, sőt egy elkezdett munkából gyakran lesz diplomamunka. Így nem kell az utolsó évben kapkodni, már a kész TDK anyagot kell kicsit kibővíteni.

Kérdésekkel keressétek bátran az intézeti tdk koordinátorokat, személyes elérhetőség a honlapon, vagy Csanády Gábort: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.:

Építőmérnöki: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Építészmérnöki: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A jelentkezéshez az itt megtalálható űrlap használatát kérjük.

Jó munkát!

TDT csapat és témavezetők

 

TDK TÉMÁK:

 

Orosz György


 1. Egy települési szintű beruházás, fejlesztés igényvezéreltségének, hatásainak bemutatása, építészeti megoldásokkal. Lehet ez akár egy közpark egy intézményi épület, stb. 

A TDK munkában ennek a fejlesztésnek a szervesülését kellene bemutatni a települési szövetbe.

 1. Egy jelenleg működő tanya bemutatása: a fenntarthatóság, a hasznosítás, az épültek és az ott élők viszonya.

Hogyan működik a tanya egy egységként? Energia és anyag forgalom?

 

Benárd Aurél


 1. Történeti terek a kortárs építészetben, kortárs terek a történeti építészetben. A műemlékvédelem és az épületrehabilitáció etikai és esztétikai kérdései, a társadalomműemlékekhez való viszonya, és annak időbeli – földrajzi változásai. A probléma elemzése konkrét művek alapján. Társtudományi határterületek: Szociológia, művészettörténet, régészet, stb...
 2. A XX. század építészetének második vonala, válságidőszakok építészete Posztszecessziós építészet, art deco. A XX. század végének építészete (80-as – 90-es évek), annak értékelése, értékelhetőségének lehetősége.
 3. A SZIE YMÉK-hez és jogelőd intézményeihez kapcsolódó építészek munkássága, különös tekintettel a Kádár-korszakra Bármely, szakmához tartozó szakterületen: tervezés, kivitelezés, építészettörténet, építészetelmélet, stb.

 

Horkai András


 1. BIM-alapú és hagyományos mennyiségszámítási módszerek összevetése hallgatók: két hallgató dolgozik rajta
 1. Budapesti nagypaneles technológiával épült lakótelep felújítási energiapotenciál becslése hallgatók: két hallgató dolgozik rajta

 

Vizi Gergely


  1. korai modern épületek épületszerkezeti megoldásaihogyan változnának ha mai követelmények szerintépítenénk meg őket. Például Le Corbusier Villa Savoy, vagy Ronchamp kápolna. Aalto villa Mairea, Mies van der Rohe Villa Tugendhat. Ezek külön kutatócsoportok is lehetnek, vagy egy témaként is feldolgozható. Nem kell az összes épület, csak példák.
  2. Erkélyek fejlődéstörténete
  3. Zöld holmokzatok magyarországi megvalósíthatósága

Balló Zsófia


 1. Milyen "puha" tényezők (tehát nem a gépészeti rendszer, a hőszigetelés vastagsága, az épületszerkezet, tájolás, stb.) befolyásolhatják egy lakóingatlan energiaigényét. Elsősorban az épület használója, annak fogyasztói magatartása lenne a kutatás középpontjában.

 

Jámbor  Attila


Épület létesítési, bővítési feltételek változásai 1997-2018
Cél: A jelenleg Építési törvény (1997. évi LXXVIII. törvény) 1998. január 1. napjától történő hatályba lépése óta számtalan alkalommal változott az épületek létesítési, bővítési feltételeinek jogszabályi rendszere. A főszabály szerinti építési engedélyezési eljárás mellett több új jogintézmény is megjelent - több esetben csak ideiglenes jelleggel -, amelyek befolyásolták az építkezés szereplőinek feladatait, nem is beszélve a felelősségi körről. A dolgozat az egyes jogszabálymódosítások kapcsán az építési tevékenység során fennálló feladat és felelősségi körök változásait mutatja be, kitérve arra is, hogy mi volt a jogalkotó célja a változással, és ez teljesült-e.

 

Csanády Gábor


 1. Ortodox templomra épült az iskola? Dunaföldváron a Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskolája Templom u. 9. építéstörténetének kutatása, különös tekintettel arra, hogy az épület elülső része a helyiek szerinta  kanonok házak egyike volt, és a két világháború közötti bővítés egy kilencosztatú pincét fedett le. 
 2. az 1948‐as fordulat következtében eltűnt kápolnák nyomozása (szerzetesházak, kórházkápolnák,iskolai kápolnák stb.
 3. Kortárs szakrális épületek sajátosságai

 

Ónodi Gábor 


 1. Állattartó épületek kialakítása (lótartás) az állatok viselkedési igényeinek figyelembevételével. ( Maros Katalin etológus bevonásával)
 2. A Duna-parti táj természetes alakzatainak elemzése

 

Bosnyákovics Gabriella


 1. Vízmintavételi lehetőségek út mellé telepített esőkertekből
 2. Vízminőség vizsgálatok út mellé telepített esőkertekből vett mintából
 3. Vákuumos szennyvízcsatorna megszüntetésének környezetvédelmi kockázatai
 4. Szivárgási modellek vizsgálata ismert vagy különböző talajrétegződés mellett

 

Csala Bettina


 1. Geodéziai alaphálózat kialakítása, az Ybl Miklós Építéstudományi Kar udvarán.

 

Dr. Dombay Gábor


 1. Hálózati ivóvízminőség-változási folyamatok modellezése
 2. Korszerű ivóvízfertőtlenítési technológiák

 

Firgi Tibor


 1. Hulladéklerakók rekultivációjának geotechnikai kérdései

 

Keszeyné Dr. Say Emma


 

 1. Talajvízáramlás modellezése

 

Komárominé Dr. Kucsák Mónika


 1. Integrált árvízvédelmi megoldások lehetőségei
 2. Zöld infrastruktúra tervezése városi beépítettségű területen
 3. Szennyvíztisztítás intenzifikálási lehetőségei
 4. Szennyvíziszap kezelés alternatív lehetőségeinek vizsgálata

 

Mihók Barna


 1. Keretszerkezetek igénybevételeinek meghatározása közelítő módszerekkel
 2. A szélteher számítása a szabványtól eltérően a valós meteorológiai viszonyoknak megfelelően

 

Putnoki Zsuzsanna


 1. Hulladék fogalma, fajtái és kezelésük lehetősége az Európai Unió és Magyarország szabályozási rendszerében.
 2. Súlyos ipari katasztrófákra vonatkozó SEVESO irányelvek hazai adaptációja.
 3. A Párizsi Megállapodás lehetőségei az Éghajlatváltozási Keretegyezmény és annak Kiotói Jegyzőkönyve tükrében a klímaváltozásban.

 

Dr. Szűcs László


 1. Geodéziai mérőállomás vízszintes szögmérők körének vizsgálata.
 2. Épület vertikális mozgásvizsgálata.

 

Szűcs Gergely


 1. Párhuzamos és merőleges parkolási szokások összehasonlítása és az eredmények gyakorlati alkalmazhatósága

 

Boros Sándor


 • Ókori betonszerkezetek és emlékek Magyarországon
 • Fagyálló betonok történetének kutatása
 • Homokos-kavics alkáli szilika reakciójának kérdése
 • Dolomit felhasználása betonban
 • Beton felületi védőbevonatok kérdése

 
Leczovics Péter


 • Hőszigetelő anyagok élettartam vizsgálata
 • Zöldépítési megoldások
 • Különleges betontechnológiák
 • Beton dizájn
 • Látszóbeton vagy látványbeton
 • Növényzettel telepített tetőfelületek ökológiája, ökonómiai vizsgálata

 

Györök László


 • Építőipari főtevékenységű szervezetek minőségirányítási rendszere vizsgálatának értékelése, fejlesztésének lehetősége.
 • Építőipari főtevékenységű szervezetek integrált irányítási rendszere vizsgálatának értékelése, fejlesztésének lehetősége.
 • Nem építőipari főtevékenységű szervezetek integrált irányítási rendszerében az építéssel összefüggő szabályozások, megoldások vizsgálatának értékelése, fejlesztésük lehetősége.
 • Hasonló rendeltetésű építési termék készletek / építési termék rendszerek összetétele, tulajdonságai vizsgálatának értékelése.
 • Építőanyagok, építési segédanyagok, termékek, készletek hazai és külföldi alkalmazási lehetőségei vizsgálatának értékelése.

 

Nemoda Ferenc


 • Belsőépítészeti elemek kialakítása betonszerkezetekből
 • Bontott építési hulladékok építőipari felhasználásai
 • Bontott építési hulladék látványbetonként történő felhasználásainak lehetőségei
 • Látszóbeton szerkezetek kialakításának és tervezésének lehetőségei
 • Új betonfelületek építészeti, esztétikai kialakításai anyagtani szempontok szerint
 • Passzív épületek építőanyag vonatkozásai és az alkalmazott anyagok építészeti lehetőségei
 • Épület rehabilitációban felhasznált, illetve felhasználható anyagok tervezési szempontjai és diagnosztikája
 • Műemléki épületek anyagvizsgálata, diagnosztikája
 • Építőanyagok radiológiai kérdése
 • Bontott és új építőanyagok alkalmazása a szociális lakásépítés kapcsán