Nyomtatás
szerda, 18 október 2017 18:09

Angol – Épitőipari szaknyelv I (2 kredites C tárgy) - SGYMLEK2897XA

Tantárgykód: SGYMLEK2897XA

Tantárgyfelelős intézet: Építészmérnöki Intézet

Tantárgyfelelős oktató: Hajdók Ibolya angol nyelvtanár

Oktatók, előadók: Richard Mann

Képzés: 
Építészmérnöki szak,
Építőmérnöki szak
minden tagozat

Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyleírás, tematika: 
SGYMLEK2897XA_angol_epitoipari_szaknyelv1.pdf