Copyright 2018 - Custom text here

Kollégiumi jelentkezés és Lakhatási támogatás tájékoztató!

Tisztelt Hallgatók!

A 2014/2015 első félévétől a kollégiumi jelentkezés és lakhatási támogatás rendszere megváltozott! A kizárólag lakhatási támogatásra való jelentkezés megszűnt! Minden hallgató, akinek a lakóhelyének távolsága nem teszi lehetővé az intézményünkbe való bejárást, lehetősége van kollégiumi jelentkezésre. Aki nem kap kollégiumi elszállásolást, automatikusan lakhatási támogatásra pályázik. A jelentkezési és elbírálási mód egy pontrendszer elvén működik. Minden hallgató a lakóhelyének távolsága, jövedelme, tanulmányi eredményei és más egyéb szempontok alapján, egy pontszámot kap, amit egy program generál abból a táblázatból, amit a jelentkezéshez a hallgató tölt ki és küld el. A pontszámok alapján kialakult rangsorból derül ki, hogy ki részesül kollégiumi elszállásolásban, és ki az, aki lakhatási támogatást kap. Vagyis, a kollégium férőhelyei miután beteltek, a többi jelentkező egy kollégiumi elutasítást fog kapni. Akik elutasítást kaptak, ők szintén a pontszámok alapján részesülnek lakhatási támogatásban. Vagyis, mivel a kollégiumunk 135 férőhelyes, így a rangsor első 135 embere kollégiumot kap, az őket követők pedig lakhatási támogatásra pályáznak automatikusan.

Aki jelentkezik kollégiumba, de mégsem kíván beköltözni, mondván, hogy ő csak lakhatási támogatást szeretne, ebben az esetben sem kollégiumot sem lakhatási támogatást nem fog kapni. Azon hallgatók, akik felvételt nyertek, viszont mégsem kívánnak beköltözni, azoktól egy lemondási nyilatkozatot kérünk e-mailben az alább leírt időpontig. Amennyiben ez nem teljesül, a NEPTUN rendszerben kiírásra kerül az egész féléves kollégiumi díj a hallgatónak, abban az esetben is, ha nem költözik be a kollégiumba.

Sajnos a véges pénzügyi keretek miatt nem tudunk minden kollégiumból elutasítottnak lakhatási támogatást biztosítani. Mivel pótfelvételire nincs lehetőség, így a hibásan kitöltött jelentkezési lap, vagy hiányos igazolások esetén az adott pályázó automatikusan elutasításra illetve a lakhatási támogatásból kizárásra kerül.

Hiánypótlásra lehetőséget biztosítunk, azonban ez csak néhány nap, azok számára, akik jelzik, hogy valamely igazolást nem sikerült beszerezniük, de a hiánypótlás dátumáig ezt pótolni tudják. (igazolás szükséges) Ezért felhívjuk mindenki figyelmét, hogy gondosan töltse ki a jelentkezési lapot, és minden dokumentumot csatoljon, amire a jelentkezésében hivatkozik.

Jelentkezési határidő (e-mailben): 2018. augusztus 15. 12:00 óra.

Jelentkezéshez postázandó igazolások beküldési határideje: 2018. augusztus 15. 12:00 óra.

 

Postacím: 1085 Budapest, Mária utca 7 – Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Kollégium

Kérünk mindenkit, hogy a fenti időpontra, az elektronikus jelentkezés és a papír alapú igazolások is beérkezzenek.

Amennyiben nem állt rendelkezésre elegendő idő a pályázat beküldéséig, abban az esetben a csatolt dokumentumok mellé csatoljon egy nyilatkozatot vagy igazolást, hogy milyen dokumentumot és miért nem tudott időre beszerezni.

Hiánypótlás: 2018. augusztus. 18. 12:00 óra.

Amennyiben a hiánypótlási dátumra sem érkezik meg a hiányzó dokumentum, abban az esetben a pályázat érvénytelennek minősül.

A kollégiumi elhelyezésben első körben részesülők 2018. augusztus 20. 9:00 óráig e-mail-ben értesítést kapnak.

Azok a hallgatók, akik első körben kollégiumi elhelyezésben részesülnek, de azzal nem kívánnak élni, 2018. augusztus 20. 16:00 óráig e-mailben lemondhatják azt. Azonban ebben az esetben a lakhatási támogatásban sem részesülnek. Amennyiben nem kerül lemondásra a kollégiumi férőhely, abban az esetben az egész féléves kollégiumi díj kiírásra kerül az adott hallgatóknak a NEPTUN rendszerben.

A költségtérítéses hallgatók küldjenek egy nyilatkozatot, amely tartalmazza, hogy várhatóan mikor fejezik be a tanulmányaikat, és hogy milyen indokból kérvényeznek kollégiumi férőhelyet. Felhívjuk a költségtérítéses hallgatók figyelmét, hogy ők nem részesülhetnek lakhatási támogatásban.

A pályázás menete:

Elektronikusan (e-mailben) csatolandó anyagok:

Felhívjuk mindenkinek a figyelmét, hogy a levél törzsébe ne írjon semmit!

A „Kollégiumi jelentkezés 2018_2019_1” című táblázatot kitöltve (Excel fájl), és a fájl nevét mindenki írja át a saját nevére NAGYBETŰKKEL, illetve egy igazolványképet .jpg formátumban kérünk csatolni, a kép nevét is mindenki írja át a saját nevére NAGYBETŰKKEL. Az igazolvány képre azért van szükség, mivel a kollégiumi elszállásolásban részesülő hallgatók fényképes kollégiumi igazolványt kapnak. Azok a hallgatók, akik előző félévben is kollégiumban laktak, illetve már küldtek be igazolványképet, kérjük azt még egyszer beküldeni!

Ezen csatolmányokat kérjük elküldeni az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

A pályázathoz POSTÁN vagy SZEMÉLYESEN kérjük mellékelni a következő dokumentumokat, igazolásokat:

A leadás formátuma: A/5-ös méretű borítékban, névvel és Neptun azonosítóval ellátva.

Kérnénk mindenkit, hogy csak egy borítékot küldjön! (kivéve hiánypótlás).

Csatolandó igazolások, amire hivatkoznak a pályázat során:

 • az eltartók jövedelemigazolása vagy
 • vállalkozó szülő esetén NAV-igazolás
 • az utolsó havi nyugdíjszelvény fénymásolata és nyugdíjas éves értesítő fénymásolata
 • a testvér iskolalátogatási igazolása, vagy hallgatói jogviszony igazolása (ha még nem kaptak akkor kiértesítést az oktatási intézménytől, vagy Neptun igazolás)
 • válás esetén hatósági igazolás
 • önellátó hallgató esetén a település jegyzője által kiállított igazolást – ebben az esetben
 • igazolás saját jövedelemről (szoc.tám-ról, ösztöndíjról Neptun másolat)
 • munkanélküli szülő esetén a munkanélküliséget igazoló okmányt
 • árva, félárva hallgató esetén halotti anyakönyvi kivonat másolatát
 • egy háztartásban élőkről szóló, a település jegyzője által kiállított igazolás
 • Neptun igazolás a kért tanulmányi átlagokról
 • egyéb, a felsorolásban nem szereplő igazolást, amire hivatkozik a hallgató (betegség, stb.)
 • személyi igazolvány és lakcímkártya fénymásolat a pályázótól
 • Ezen jelentkezési laphoz csatolt nyilatkozat (tájékoztató utolsó oldala)
 • hiánypótlási nyilatkozat
 • költségtérítéses hallgatók nyilatkozata
 • egy összesítő jegyzéket a csatolt dokumentumokról (kézzel írott)

Felhívjuk mindenkinek a figyelmét, hogy a nem hivatalos személy által kiállított, vagy pecséttel nem rendelkező nyilatkozatokat csak 2 tanú aláírásával fogadjuk el.

Kollégiummal kapcsolatos képek, információk:

https://www.facebook.com/kob.kollegium

Akik kollégiumi elszállásolásban részesülnek:

 • beköltözési időszak: 2018. augusztus 31. 9:00 -16.00 között történik.
 • Meghatalmazással is lehet beköltözni, azaz szülő, testvér, stb.
 • Egyedi kérelem esetén 2018.09.01. vagy 2018.09.02. is lehetséges 10 000.-Ft különeljárási díj ellenében: előre utalással és fizetés igazolással lehetséges!
 • A beköltözési dokumentumokat alá kell írni: beköltözési nyilatkozat, házirend, stb.

Lakhatási támogatásról értesítést hivatalosan a Neptun rendszerben kapják meg a hallgatók, várhatóan október hónapban.

 

Információk, kérdések:

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a közösségi oldalakon feltett kérdésekre nem áll módunkban válaszolni.

Amennyiben a hallgatóknak kérdése merül fel, a pályázattal kapcsolatban az alábbi módokon érdeklődhet:

E-mailben: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonon: Papp Bence – Kollégiumi Bizottság Titkára

+36 30/874-8100– Hétköznapokon: 10-16 óra között

Hétvégén nincs tájékoztatás!

Kollégiumi Bizottság

 

 Melléklet

Tájékozató

 

 

 

 

 

 

Nyilatkozat

 

 

Én , nyilatkozom, hogy a Kollégiumi jelentkezés és lakhatási támogatásról szóló tájékoztatót elolvastam, annak feltételeit tudomásul veszem, a beküldött igazolások és feltüntetett adatok megfelelnek a valóságnak, valamint a kollégium területén kép és hangfelvétel készül rólam, továbbá, amennyiben határidőn belül nem mondom le a kollégiumi férőhelyemet, kifizetem a tájékoztató által megjelölt kollégiumi díjakat. A kollégiumi SZMSZ és a Kollégiumi Szabályzatot betartom.

 

 

Kelt:

 

Aláírás: