Copyright 2022 - Custom text here
 • Slide number 0
 • Slide number 1
 • Slide number 2
 • Slide number 3
 • Slide number 4
 • Slide number 5
 • Slide number 6
 • Slide number 7
 • Slide number 8
 • Slide number 9
 • Slide number 10
 • Slide number 11
 • Slide number 12
 • Slide number 13
 • Slide number 14
 • Slide number 15
 • Slide number 16

ybl facebook2

EquitoneAz EQUITONE idén hatodik alkalommal hirdeti meg pályázatát építészhallgatók számára, amellyel hozzá kíván járulni az EQUITONE szálcement homlokzatburkolatok kreatív alkalmazásainak, és az ehhez köthető, színvonalas építészeti teljesítmények széles körben való megismertetéséhez.

A pályázatra benyújtható:

A pályázatra építészhallgatók bármilyen funkciójú épület tervével vagy kreatív belsőépítészeti megoldással, mint hallgatói munkával indulhatnak, amely lehet diplomaterv, komplex tervezés, egyéb féléves terv, vagy a hallgató kifejezetten e pályázat céljára készített munkája.

Feltétel azonban, hogy a benyújtott terveken egyértelműen az EQUITONE szálcement homlokzatburkolati rendszereket használja és a benyújtott pályamű esetén alkalmazza az EQUITONE tervezési szabályokat.
A pályázat zsűrije a tervezett épület EQUITONE anyagok változatos felhasználási lehetőségeit, illetve innovatív megoldásait várja az egyszerűtől a legbonyolultabbig.

 

Pályázati díjak, elismerések:

A Kiíró a 2021. évi pályázatra 300 000 Ft összdíjazást határozott meg.
A Kiíró fenntartja a lehetőséget, hogy a beérkezett anyagok alapján a Bíráló bizottság díjak és elismerések megosztását és díjazás módosítását kezdeményezze.
A díjkeret tényleges felosztásáról a korlátok betartásával a Bíráló bizottság dönt, a beérkezett pályamunkák alapján.
A Kiíró a teljes összeget díjazásra kívánja fordítani, de fenntartja magának a jogot a díjkeret csökkentésére, amennyiben a pályamunkák színvonala azt indokolja.

 

A pályázat benyújtásának feltételei:

A pályázat nyilvános, a Pályázó(k) építész hallgató(k) lehet(nek).
A Pályázó pályázatának benyújtásával kifejezi, hogy a kiírás feltételeit és a bírálat eredményét magára nézve elfogadja, valamint, hogy a jelen kiírás szerinti felhasználás harmadik személyjogát nem érinti, különösen pedig nem sérti.

Ezzel kapcsolatban felmerülő minden jogkövetkezményt a Pályázó visel.
Egy Pályázó több művel is pályázhat, de azokat külön pályázatként kell benyújtania.

 

Nem nyújthat be pályázatot az a építészhallgató, akinek esetében fennáll az alábbi körülmények bármelyike:
- A Bíráló Bizottság bármely tagjának, avagy a Kiíró vezető beosztású alkalmazottjának, vagy tulajdonosának, résztulajdonosának egyenes ági családtagja, vagy hozzátartozója
- A Bíráló Bizottság bármely tagjával, avagy a Kiíró vezető beosztású alkalmazottjával, vagy tulajdonosával, résztulajdonosával közös üzleti, gazdasági érdekeltsége van
- A Bíráló Bizottság bármely tagjával, avagy a Kiíró vezető beosztású alkalmazottjával, vagy tulajdonosával, résztulajdonosával munkahelyi alá vagy fölérendeltségi viszonyban áll
- A Bíráló Bizottság bármely tagjával, avagy a Kiíró vezető beosztású alkalmazottjával, vagy tulajdonosával, résztulajdonosával a pályázat benyújtásának időpontjához képest egy éven belül lezárt (teljesített) tervezési munkában (beleértve a díjazott tervpályázati tervet is) szerzőtársak voltak.

 

A bírálat szempontjai:

A Bíráló Bizottság (továbbiakban: azokat a pályaműveket részesíti előnyben, amelyek példa értékűen ötvözik a színvonalas építészeti és műszaki megoldásokat, és minél jobban szemléltetik az EQUITONE anyagok építészeti és kreatív lehetőségeit. A bírálat során szerepet játszhat még a fenti értékek bemutatásának minősége.

 

Pályázati anyag

A pályázaton történő részvétel feltétele az alábbiakban ismertetett pályázati anyag és az alábbi nyilatkozatok elektronikus benyújtása, annak az alábbiakban megjelölt online felületre határidőig történő feltöltése.

 

A benyújtandó pályázatok tartalmi és formai követelményei:

A pályázat benyújtásának feltétele az alábbiak online kitöltése:

 • jelentkezési adatlap,
 • részvételi és szerzői jogi nyilatkozat,
 • hallgatói jogviszony igazolás

Az alaki vagy tartalmi feltételeknek meg nem felelő pályázatokat a Bíráló Bizottság indoklás nélkül elutasíthatja.

 

Feltöltendő dokumentumok:

 • min. 1 db digitális tabló 60×60-100cm-es méretben, 300 dpi felbontással, amely

tartalmazza legalább

 • a megértéshez szükséges léptékű és mennyiségű tervanyagot,
 • a terv írásos munkarészét, koncepcióábrákat,
 • a tervlapon kötelezően fel kell tüntetni a szerző és konzulens nevét és az

építmény megnevezését, tervezés valós v. fiktív helyszínét,

 • a minimum 6 db látványterv külön nagyfelbontású jpg képben.
 • A hallgatói jogviszony igazolás beküldése.
 • A terv írásos munkarészének külön dokumentumként történő megküldése, az

anyaghasználat részletes indoklásával a felhasználni kívánt EQUITONE anyag helyének, fajtájának megjelölésével

 • a fotók, rajzok, tervek, látványtervek referenciaként való felhasználására vonatkozó nyilatkozat

 

Beadási határidő: 2021. augusztus 15.
Ünnepélyes díjátadó 2021. második felében

 

További információ: Építész pályázat - EQUITONE