Copyright 2022 - Custom text here
 • Slide number 0
 • Slide number 1
 • Slide number 2
 • Slide number 3
 • Slide number 4
 • Slide number 5
 • Slide number 6
 • Slide number 7
 • Slide number 8
 • Slide number 9
 • Slide number 10
 • Slide number 11
 • Slide number 12
 • Slide number 13
 • Slide number 14
 • Slide number 15
 • Slide number 16

ybl facebook2

Monográfiák, tanulmányok
 
Westerman, H. L., J. A. Black, T. Lukovich, and A. Allan (1989) Environmental Adaptation
of  Sub-Arterial Shopping Strings, Towards preliminary Guidelines,  The
Environmental Planning & Management Series, Volume 89/2, UNSW, Sydney,
pp 1-195.
 
Lukovich, T. ed (1990) Urban Design and Local Planning, An interdisciplinary approach,
Environmental Planning and Management Series UNSW, Sydney, pp 1.1-16.13.
 
Armstrong, H., J. A. Black, T. Lukovich, D. Sheffield and H. Westerman (1992)
Environmental Adaptation of the Main Street in Rural Towns: Towards Guidelines,
Road and Traffic Authority of NSW and Department of Transport and
Communications, Canberra, pp 1-74.
 
Lukovich, T. and B. Colman (1992) Industrial Parks, Site planning and design,
Environmental Planning and Management  Series, UNSW, Sydney, pp 1.2-8.2.
 
Lukovich T. és Vidor F. szerk. (1993) A változás menedzselése az önkormányzati
tervezésben, ENSZ Habitat, Budapest, pp 1-176.
 
Lukovich T. (1993) „Vegyesvállalkozás az állami és a magán szektor bevonásával” in
Lukovich T. és Vidor F. szerk., A változás menedzselése az önkormányzati
tervezésben, ENSZ Habitat, Budapest, pp 55-60.
 
Lukovich T. (1993) „Demokrácia – településtervezés” in Lukovich T. és Vidor F. szerk., A
változás menedzselése az önkormányzati tervezésben, ENSZ Habitat, Budapest,
pp 101-118.
 
Lukovich T. (1994) „Heterotópiák elutasítása – de miféle tervezést?”, ISoCaRP Kongresszus,
november,  Prága, p 50.
 
Lukovich T. és Soóki-Tóth G. (1996) „A London - Docklands-fiaskó”, III. Országos
Urbanisztikai Konferencia, május, Siófok, pp 66-68.
 
Lukovich T. (1998) A posztindusztriális/posztmodern urbanizáció és városépítészet globális
trendjei, Zöld Belépő 29. sz. - Környezetvédelem és integráció c. kutatási program
keretében készült tanulmány, Budapest.
 
Lukovich T. és Farkas P. (2001) „A Sydney 2000 Olimpia”, Építészévkönyv, Budapest,
pp 110-113.
 
Lukovich T. (2002) „Globális trendek a posztindusztriális társadalmak városépítészetében”,
Proceedings of the International Symposium for the 40th Anniversary of Pollack
Mihály College of Engineering, University of Pécs, pp 571-573.
 
Csontos J. és Lukovich T. szerk.(2006) Budapest újjászületése, Vázlat a nemzet fövárosának
jövőjéről, Budapest, pp 1-60.
 
Lukovich T. szerk. (2007) Making Places, Proceedings of the 7th Biennial of European
Towns and Town Planners, Budapest, pp 1-75.
 
 
Folyóiratcikkek
Lukovich T. (1981) „A Duna alatti közúti alagút megvalósíthatósági tanulmánya”, Városi
Közlekedés, 81/6., pp 358-359.
 
Lukovich T. (1984) „Gyalogos városközpontok”, Városi Közlekedés, 84/4., pp 195-203.
 
Lukovich T. (1986) „Városi közlekedés - területfelhasználás - környezet mikroszintű
Kölcsönhatásai”, Településtudományi Közlemények, 34., pp 103-117.
 
Lukovich T. (1986) „Forgalomcsillapítás a tengerentúlon”, Városi Közlekedés, 86/1., pp 6-14.
 
Lukovich T. (1986) „Az új Highway Capacity Manual”, Városi közlekedés, 86/5.,
pp 284-285.
 
Lukovich T. (1987) „Egy forgalomtechnikai eszköz reneszánsza”, Városi Közlekedés, 87/1.
pp 1-7.
 
Lukovich T. (1987) „Környezetbarát forgalomtervezés”, Településfejlesztés, 87/3., pp 69-73.
 
Lukovich T. (1988) „Új elképzelések a kerékpáros tervezésben”, Városi Közlekedés 88/1.,
pp 32-36.
 
Lukovich T. (1988) „A várostervezés rendszere és oktatása Ausztráliában”,
Településfejlesztés, 88/2., pp 23-30.
 
Lukovich T. (1988) „Városfejlesztés az ötödik kontinensen”, Városépítés, 88/5., pp 24-30.
 
Lukovich, T., E. Duek-Cohenn and B. Wilson, (1990) "Facelift Ideas for Manly Corso",
Urban Design Forum, No. 13, Sydney.
 
Lukovich T. (1990-91) „A világkiállítás története és hatása”, Urbanisztika, 1990 szeptember,
pp 209, 1990. december, pp 4-9., 1991. szeptember/október, pp 14-15.
 
Lukovich T. (1991) „Gondolatok és elképzelések a várostervezés reformjához
Magyarországon”, Településfejlesztés 1991/3., pp 14-27.
 
Lukovich T. (1992) „A közösségi részvételről”, Valóság, 11. sz., pp 19-29.
 
Lukovich T. (1993) „75 éves Jorn Utzon”, Magyar Építőművészet, 5. sz., pp. 66-70.
 
Lukovich T. (1993) „A településtervezés oktatása Ausztráliában”, Magyar Építőművészet,
1. sz., pp 60-62.
 
Lukovich T. (1994) „Az angolszász országok urbanisztikai és városépítészeti oktatásának
tapasztalatai”, Falu Város Régió, 9-10. sz., pp 65-68.
 
Lukovich T. (1995) „Oktatási tapasztalatok – Az urbanisztika és a városépítészet oktatása az
angolszász országokban”, Magyar Építőművészet, 1. sz., pp 62-63.
 
Lukovich T. (1995) „Gondolatok és javaslatok a hazai településfejlesztés reformjához”,  Falu
Város Régió, 4-5. sz., pp 26-29.
 
Lukovich T. (1996) „Virtuális interjú Manuel Castellsszel”, Valóság, 4. sz., pp 94-102.
 
Lukovich T. szerk. (1996) „Interjú Peter Hall-lal”, Falu Város Régió, 2-3. sz.,
pp 3-8.
 
Lukovich T. (1996) „Interjú Denise Scott Brownnal”, Falu Város Régió, 8-9. sz.,
pp 3-7.
 
Lukovich T. (1997) „Egy új világ körvonalai: a kereskedelem és a város átalakulása”, Falu
Város Régió, 7-8. sz., pp 3-12.
 
Lukovich T. (1998) „Kiskereskedelem a nagyvárosban”, Új Magyar Építőművészet, 4. sz.,
pp 40-52.
 
Lukovich T. és Csontos J. (2000) „A mi Ausztráliánk”, Földgömb, XVIII. évf. 2.sz.
pp 22-34.
 
Lukovich T. (2000) „Óceániai barangolások”, Földgömb, XVIII. évf. 6.sz. pp 68-72.
 
Gordos T. és Lukovich T. (2001) „A Közép-magyarországi Régió Stratégiai Terve”, Falu
Város Régió,  1. sz., pp 16-20.
 
Lukovich T. et al  (2002) „A regionális fejlesztési ügynökségek első országos fórumáról”
Falu Város Régió, 9. sz., pp 10-17.
 
Lukovich T. (2002) „Rajtunk múlik: a jövő Budapestje”, Falu Város Régió, 5. sz., pp 3-10.
 
Lukovich T. (2003) „Budapest kulturális gazdasága - Egy lehetséges jövőkép”, Falu Város
Régió, 6. sz., pp 7-13.
 
Kiszely K. és Lukovich T. (2003) „Régiók Európája - Közép-magyarországi
Mintaprogramok”, Falu Város Régió, 1. sz., pp 11-14.
 
Lukovich T. és  Csontos J. (2004) „Az ír csodafegyver”, Világjáró, IV. évf. 2. sz., pp 52-56.
 
Lukovich T. (2004) „Városok versenye – Korunk urbanisztikájának kihívásai”, Disputa,
04/11-12, pp 57-67.
 
Lukovich T. (2005) „Városépítészet és biztonság”, Belügyi Szemle, 53.sz., pp 70-80.
 
Lukovich T. (2005) „Városok versenye”, Octogon, 4. szám, pp 26-32.
 
Lukovich T. (2006) „Budapestnek nincs tangója”, Octogon, 4. szám, p 49.
 
Lukovich T. (2006) „Szelektív kreativitás”, Octogon, 4. szám, p 49.
 
Lukovich T. (2007) „A város nem probléma, hanem megoldás”, Ma&Holnap, 1.szám,
pp 32-35.
 
Lukovich T. (2007) „Sok a teendő”, Ma&Holnap, 3.szám, p 3.
 
Lukovich T. (2008) „Jorn Utzon 90 éves”, Octogon, november.
 
 
 
Könyvek, könyvfejezetek
 
Lukovich, T. (1993) Ch. 9: Postmodern Streets, in  R. Freestone ed,  Spirited Cities,
Federation Press, Sydney, pp 123-138.
 
Lukovich T. (1997, 2001) A posztmodern kor városépítészetének kihívásai, Szószabó Stúdió
(1. kiadás), Pallas Stúdió (2. kiadás), Budapest, pp 1-193.
 
Csontos J.és Lukovich T. szerk. (1999) Urbanisztika 2000 Akadémiai Kiadó, Budapest,
pp 1-266.
 
Lukovich T (1999) "Fogyasztok (és kommunikálok), tehát vagyok". Konzumpolisz a
hálózatok társadalmában in Csontos J. és Lukovich T. szerk., Urbanisztika,
Akadémiai Kiadó, Budapest, pp  95-111.
 
Lukovich T., Farkas P. és Csontos J. (2001) A mi Ausztráliánk, Pallas Stúdió, Budapest.
 
Lukovich T. és Farkas P. szerk.(2001) Best of Urbanisztika 1994-2000, Magyar
Urbanisztikai Társaság, Budapest.
 
Lukovich T. és Csontos J. szerk. (2002) A mi Budapestünk, Városvíziók 2020, Pallas Stúdió,
Budapest, pp 1-154.
 
Lukovich T. (2002) Rajtunk múlik: a jövő Budapestje in Lukovich T. és Csontos J. szerk., A
mi Budapestünk, Városvíziók 2020, Pallas Stúdió, Budapest, pp 77-87.
 
Lukovich T. (2002) VárosVáltozatok, Pallas Stúdió, Budapest, pp 1-220.
 
Lukovich T. (2004) Közösségi részvétel, közösségi tervezés in Csizmady A. és Husz I.
szerk., Település- és városszociológia, Gondolat Kiadó, Budapest, pp 182-206.
 
Lukovich T (2005) Városok versenye, korunk urbanisztikájának kihívásai in Pirisi G. és
Trócsányi A. szerk., Tanulmányok Tóth Józsefnek, PTE Földrajzi Intézet, Pécs.
 
Lukovich T. (2005) A kulturális gazdaság és Budapest – úton egy lehetséges
jövőképhez, in Enyedi Gy. szerk., A magyar városok kulturális gazdasága, MTA
Társadalomkutató Központ, Budapest.
 
 
Cikkek napilapokban és szakmai glosszák
 
Lukovich T. és Kovácsné Sulcz Anna (1996) „Martfű – egy különleges település”,
Urbanisztika, október.
 
Lukovich T. (1996) „Még mindig nem értik…”, Urbanisztika, július.
 
Lukovich T. (1996) „Vegyük magunkat komolyan!”, Urbanisztika, október.
 
Lukovich T. (1997) „Las Vegas megérkezett Rákospalotára”, Urbanisztika, január.
 
Lukovich T. (1997) „A nagyok mennybemenetele”, Népszabadság, január.
 
Lukovich T. (1997) „Mindig meglep”, Urbanisztika, február.
 
Lukovich T. (1997) „A szakmagyakorlásról”, Urbanisztika, március.
 
Lukovich T. (1997) „A genius loci reneszánsza”, Urbanisztika, április.
 
Lukovich T. (1997) „Európa hagyományaira építhet”, Magyar Nemzet, június.
 
Lukovich T. (1999) „Müncheni képeslap 1999”, Urbanisztika, november.
 
Lukovich T. (2000) „Háttal Európának?”, Urbanisztika, február.
 
Lukovich T. (2000) „Abszurdisztánban jártam”, Urbanisztika, augusztus.
 
Lukovich T. és Csontos J. (2000) „Nyitva van az aranykapu?”, Magyar Nemzet, augusztus.
 
Lukovich T. és Csontos J. (2000) „Helyi csodák”, Magyar Nemzet, augusztus.
 
Lukovich T. és Csontos J. (2000) „Hétköznapi globalizmus”, Magyar Nemzet, szeptember
 
Lukovich T. (2000) „2001 – az urbanista nők éve”, Urbanisztika, december.
 
Lukovich T. (2006) „Budapest-Blues, Új urbanizmus, avagy a város reneszánsza”, Magyar
Nemzet Magazin, augusztus.
 
Lukovich T.  és Csontos J. (2008) „Szellem az árokparton”, Magyar Nemzet Magazin,
november 8.
 
Lukovich T.  és Csontos J. (2009) „Z, mint zuglói zene”, Magyar Nemzet Magazin,
április 25.
 
Lukovich T. (2009) „Feledékenyek és hurráoptimisták, Látlelet az urbanisztikáról, avagy a
válság egyben lehetőség is”, Magyar Nemzet, december 17.
 
 
Szakmai előadások
 
Lukovich T. (1986) „A környezeti kapacitás módszer”, 17. Nemzetközi Közlekedéstervezési
és Forgalomtechnikai Szimpózium, Budapest.
 
Lukovich, T. (1987) "Bicycle Planning and its Social Aspects in Hungary with some
references to Eastern Europe", 'Velo City 87 International Congress - Planning for the
Urban Cyclist', Groningen, The Netherlands.
 
Lukovich, T. (1989) "Pedestrian Activity in Shopping Centres along Traffic Routes" -
'Vehicles, Pedestrians, or Both?' Symposium, School of Town Planning,
UNSW, Sydney.
 
Lukovich, T. (1989) "Measures and Applications" - 'Vehicles, Pedestrians, or Both?
Symposium', School of Town Planning, UNSW, Sydney.
 
Lukovich, T. (1989, 1990, 1991) "Environmentally Adapted Roads", BMS Indonesian
Highway Engineering Course, School of Civil Engineering, The University of New
South Wales, Sydney.
 
Lukovich, T. (1990) "Outdoor Graphics" - 'Planning Law and Practice Course', School of
Town Planning, UNSW, Sydney.
 
Lukovich, T. (1990) "Approaches/Techniques of Problem Solving in Urban Design", at the
'Urban Design and Local Planning, An interdisciplinary approach' Symposium,
University of New South Wales, Sydney.
 
Lukovich, T. (1992) "Obligations and Expectations of Urban Design in the Postmodern Era -
Some selected issues", Jerusalem City Council, Jerusalem.
 
Lukovich, T. (1993) "Obligations and Expectations of Urban Design in the Postmodern Era",
University of Hong Kong, Hong Kong.
 
Lukovich, T, (1995) "The Scope of Neuro-linguistic Programming in Planning, Managing the
Communication Challenge", International Society for Planners (IsoCaRP) 31st
Congress, Sydney.
 
Lukovich T. (1996) „A posztmodern városépítészet kihívásai, illetve trendjei”, Tele-Village
'96 Nemzetközi Telematikai és Településfejlesztési Konferencia, Budapest.
 
Lukovich, T. (1998) "Theme Parks: New/old patterns in urban design", at the '20th Century
Urban Planning Experience' Conference, Sydney.
 
Lukovich T. (1998) „A bevásárlóközpontok, mint a posztindusztriális város tematikus
parkjainak egyik típusa”, Közép-Európai Közlekedéstervezési Szimpózium,
Budapest.
 
Lukovich T. (1998) „A kereskedelem városalakító szerepének fejlődéstörténete”, XXXI.
Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem, Szombathely.
 
Lukovich T. (1998) „A kortárs városépítészet kihívásai”, Jubileumi Tudományos
Konferencia, Széchenyi István Főiskola, Győr.
 
Lukovich T. (2001) „A főutca program”, XXXIV. Savarai Urbanisztikai Nyári Egyetem,
Szombathely.
 
Lukovich T. (2003) „A tervezés kulcskérdései és az EU csatlakozás”, X. Országos
Urbanisztikai Konferencia, Sopron.
 
Lukovich T. (2003) „Stratégiai tervezés, programozás”, 'Európai Uniós operatív ismeretek' c.
tanfolyamokon (5 alkalommal), Pro Régió Ügynökség, Budapest.
 
Lukovich T. (2003) „EU konform stratégiai tervezés”, PTE Földtudományi Doktori Iskola,
Pécs.
 
Lukovich T. (2003) „A kulturális gazdaságról”, PTE Földtudományi Doktori Iskola, Pécs.
 
Lukovich T. (2004) „Ausztrália egy urbanista szakember szemével”, PTE Földtudományi
Doktori Iskola, Pécs.
 
Lukovich T. (2004) „Városok versenye – Korunk urbanisztikai kihívásai”, Mindentudás
Egyeteme-Várostudás Kollégium, Budapest.
 
Lukovich T. (2006) „A kultúra szerepe a 21. századi városok fejlesztésében”, Savaria
Urbanisztikai Nyári Egyetem, Szombathely
 
Lukovich T. (2006) „Verseny minden határon túl”, Szolidáris Város Konferencia, Fővárosi
Önkormányzat, Fővárosi Szociális Közalapítvány, Budapest.
 
Lukovich T. (2006) „Verseny minden határon túl - a városfejlődés nemzetközi tendenciái”,
Regionális Tudományi Társaság IV. Vándorgyűlés, Szeged.
 
Lukovich T. (2006) „A kultúra szerepe a XXI. századi nagyvárosok fejlesztésében”, A
kulturális negyed, mint városfejlesztési stratégia, Holland-magyar szimpózium, Pécs.
 
Lukovich T. (2006) „Az urbanisztika nemzetközi trendjei”, DLA képzés, Moholy-Nagy
Művészeti Egyetem
 
Lukovich T. (2007) „Kihívások a Közép-magyarországi Régióban”, Önkormányzatok
fejlesztési lehetőségei Konferencia, Népszabadság, Budapest.
 
Lukovich T. (2007) „Az együttműködő városok versenye”, Területfejlesztési Szabadegyetem,
Sopron.
 
Lukovich T. (2007) „Városfejlesztés – Versenyképesség, Nemzetközi trendek, hazai
dilemmák”, V. Fiatal Regionális Kutatók Fóruma, MTA RKK, Békéscsaba.
 
Lukovich T. (2008) „A Főutca program, mint módszer”, Savaria Urbanisztikai Nyári
Egyetem, Szombathely.
 
Lukovich T. (2009) „Nagyvárosok versenyképessége – nemzetközi kitekintés”, Szabad
Európa Társaság, Merlin Színház, Budapest.
 
Lukovich T. (2009) „Városszélek (edge city), mint új típusú központok”, Savaria
Urbanisztikai Nyári Egyetem, Szombathely.
 
Lukovich T. (2009) „A Főutca módszer – Nemzetközi kitekintés”, XXV. Országos Műemléki
Konferencia, Szombathely.
 
Lukovich T. (2010) „ A nagyvárosok kreatív fejlesztése”, Creaticity Konferencia, MTA
Földrajzkutató Intézet, Budapest.
 
Lukovich T. (2010) „A kreatívitás megjelenés az épített környezetünkben”, Kreatív Iparágak
a Digitális térben, Új Széchenyi Terv konzultációs konferencia, Inatisz/NKTH/KIP,
Budapest.
 
Lukovich T. (2010) „Élhető város -2020”, Milyen Magyarországon szeretnénk élni 2020-
ban?, XI. Tokaji Területfejlesztési Szakmai Szeminárium, Tokaj.
 
Lukovich T. (2010) „Város/gazdaság/fejlesztés – dilemmák & tanulságok”, XVI. Országos
Urbanisztikai Konferencia, Pécs.
 
 
A 10 LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓ
 
Lukovich, T. ed (1990) Urban Design and Local Planning, An interdisciplinary approach,
Environmental Planning and Management Series UNSW, Sydney, pp 1.1-16.13.
 
Lukovich, T. and B. Colman (1992) Industrial Parks, Site planning and design,
Environmental Planning and Management  Series, UNSW, Sydney, pp 1.2-8.2.
 
Lukovich T. (1992) „A közösségi részvételről”, Valóság, 11. sz., pp 19-29.
 
Lukovich, T. (1993) Ch. 9: Postmodern Streets, in  R. Freestone ed,  Spirited Cities,
Federation Press, Sydney, pp 123-138.
 
Lukovich T. (1997, 2001) A posztmodern kor városépítészetének kihívásai, Szószabó Stúdió
(1. kiadás), Pallas Stúdió (2. kiadás), Budapest, pp 1-193.
 
Csontos J.és Lukovich T. szerk. (1999) Urbanisztika 2000 Akadémiai Kiadó, Budapest,
pp 1-266.
 
Lukovich T. és Csontos J. szerk. (2002) A mi Budapestünk, Városvíziók 2020, Pallas Stúdió,
Budapest, pp 1-154.
 
Lukovich T. (2002) VárosVáltozatok, Pallas Stúdió, Budapest, pp 1-220.
 
Lukovich T. (2005) A kulturális gazdaság és Budapest – úton egy lehetséges
jövőképhez, in Enyedi Gy. szerk., A magyar városok kulturális gazdasága, MTA
Társadalomkutató Központ, Budapest.
 
Lukovich T. (2005) „Városok versenye”, Octogon, 4. szám, pp 26-32.