Copyright 2022 - Custom text here
 • Slide number 0
 • Slide number 1
 • Slide number 2
 • Slide number 3
 • Slide number 4
 • Slide number 5
 • Slide number 6
 • Slide number 7
 • Slide number 8
 • Slide number 9
 • Slide number 10
 • Slide number 11
 • Slide number 12
 • Slide number 13
 • Slide number 14
 • Slide number 15
 • Slide number 16

ybl facebook2

A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kara és a Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (CeMBeton) együttműködésében felsőfokú, gyakorlati tudásanyagra épülő szakemberképzés indul. A felgyorsult építőipari fejlődés és az állandóan változó iparág megköveteli, hogy a munkaerő-piacra frissen kikerülő szakemberek naprakész gyakorlati tudással rendelkezzenek. Ezt teszi lehetővé a Kar és a Szövetség összefogása.

Az együttműködés első lépéseként 2017. március 21-én ünnepélyes együttműködési megállapodást írt alá a CeMBeton és a SZIE. A Szövetség stratégiájának részeként előtérbe helyezi a felsőfokú szakemberképzés támogatását, így a megállapodás elsősorban a felsőfokú szakmérnök képzés és a kutatás-fejlesztés támogatására jött létre. Nem a SZIE az egyetlen felsőoktatási intézmény, amellyel együttműködik a CeMBeton, a képzés évek óta sikeresen zajlik a BME-n, a Miskolci Egyetemen és a Pannon Egyetemen, legutóbb pedig a Pécsi Tudományegyetemen indult el a kurzus.

A képzés célja, hogy a felsőoktatás és a szakma kapcsolatát erősítse, az elméletben megszerzett tudás kézzelfogható tapasztalatokkal gyarapítsa. Az új fejlesztésű építő- és alapanyagok felhasználásának, beépítési módjainak, illetve a hagyományos és innovatív technológiák megismertetésében, a környezetvédelmi és jogi környezet bemutatásában a Szövetség nemzetközi szinten jelenlévő és elismert tagvállalatai működnek közre.

A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kara és jogelődjei mindig kiemelt fontosságúnak tartották a szakmával való közvetlen kapcsolatot. Ezt a hagyományt kívánja ápolni a Kar a továbbiakban azzal, hogy együttműködési megállapodást köt a Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetséggel. Egy szakmai megállapodás akkor tölti be szerepét, ha annak formájához komoly tartalom is társul, ehhez mindkét fél részéről adottak a feltételek." – emelte ki köszöntőjében Dr. Markó Balázs, a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karának dékánja.

A kiegészítő képzés által a jövő munkavállalói már az egyetemi tanulmányok során hasznos gyakorlati tudást szerezhetnek. Nem titkolt célunk, hogy gondoskodjunk a szakmai utánpótlásról, és a fiatal mérnökhallgatókkal megismertessük a világon második leggyakrabban használt anyagban, a betonban rejlő potenciált." – mondta az aláíráson Szarkándi János, a Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség elnöke, majd hozzátette, hogy „A hazai cementgyártás számára fontos a megbízható, szakértő tőke, mert a jövőben várhatóan olyan kihívások elé nézhet az ipar a rohamos fejlődés miatt, ami elengedhetetlenné teszi a gyakorlott munkaerő biztosítását."

A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség partnerkapcsolatai nem csak a szakemberképzés támogatására terjednek ki, kibővített szakmai és érdekvédelmi tevékenységük a hazai építőanyag gyártók szélesebb körét is magában foglalja, úgymint a cement, a beton, mész és adalékszer. Az összefogások globális céljának középpontjába pedig a betonból készült építmények, szerkezetek, műtárgyak kerültek, melyek nem jöhetnének létre a Szövetség tagjainak munkája és hozzájárulása nélkül.

A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség tagjairól:

 • hazánk és Európa TOP építőanyag-ipari vállalatai,
 • jelentős nemzetközi háttér és szakmai tapasztalat,
 • globálisan meghatározó szakmai kompetencia és piaci pozíció,
 • innovatív K+F és szakértői háttér,
 • a cement-, beton- és mészipari alapanyagok széleskörű, professzionális előállítói.

Forrás: CeMBeton