Copyright 2020 - Custom text here

Infrastuktúra szakcsoport

Az Építőmérnöki Intézet Infrastruktúra Szakcsoportjának feladata a közlekedési és közmű-infrastruktúra tervezésével, építésével, fenntartásával kapcsolatos ismeretek átadása az építőmérnök és építészmérnök hallgatók számára.

Minden építőmérnök számára kötelező alaptárgyainkon kívül (pl. Hidrológia, Hidraulika, Vízi és energiaközművek, Útépítés, Vasútépítés) települési infrastruktúra szakirányos hallgatóink számos egyéb szakmai tárgyat hallgatnak (Városi közlekedés, Közlekedési és Közmű-üzemtan, stb.)

Hallgatóink rendszeres résztvevői a Tudományos Diákköri Konferenciáknak, gyakran országos eredményeket is elérve. Számos szakdolgozat kiváló minőségét mutatják a különböző diplomaterv-pályázatokon elért helyezések, mind közlekedésépítés, mind közműépítés témakörökből.

Mivel az infrastrukturális hálózatok (utak, vasutak, közművezetékek, vízelvezetési rendszerek) folyamatos fejlesztésre és üzemeltetésre szorulnak, végzett hallgatóink többsége gyorsan talál munkát, gyakran a diploma megszerzése előtt.

A szakcsoport tanárai oktatási tevékenységük mellett rendszeresen dolgoznak a szakmában és részt vesznek a szakmai szervezetek tevékenységében is.
Így biztosítható, hogy hallgatóink számára korszerű és gyakorlati tudást adjunk át.

A tantermi oktatáson kívül rendszeres laborgyakorlatok és mérőtáborok segítik tárgyaink gyakorlati szemléletű oktatását.

Kamarai jogosultságok

Prof. dr. Telekes Gábor 
PhD, CSc, Eur. Ing, főiskolai tanár
 
Mérnöki jogosultságok:
Geotechnikai Vezető Szakértői Engedély (É-GT-V)
(Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara)
Tartószerkezeti Vezető Szakértői Engedély (É-T-V)
(Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara)
Geotechnikai Szakértő (GT-Sz)
(Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara)
Tartószerkezeti Szakértői Engedély (T-Sz)
(Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara)
Hulladékgazdálkodás Környezetvédelmi Szakértő (SZKV-hu)
(Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara)
Zaj- és Rezgésvédelem Szakértő (SZKV-zr)
(Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara)
Vezető tervezői címmel rendelkező Geotechnikai Tervező (GT-T-Tell) 
Tervellenőrzésre kiterjesztéssel
(Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara)
Vezető tervezői címmel rendelkező Tartószerkezeti Tervező (T-T-Tell) 
Tervellenőrzésre kiterjesztéssel
(Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara)
Mélyépítési Szakági Tervező (SZ-M)
(Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara)
Közlekedési építmények építése korlátozás nélkül,
felelős műszaki vezető (MV-KÉ/A)
(Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara) Építmények építési munkái korlátozás nélkül,
felelős műszaki vezető (MV-ÉP/A)
(Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara)
Mélyépítés és mélyépítési műtárgy műszaki ellenőr (ME-M-I.)
(Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara) Magasépítési műszaki ellenőr (ME-É-I.)
(Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara) 
 
Környezetvédelmi Szakértői Engedély
(Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 2006)
K-V Veszélyes hulladékok káros hatásai elleni védelem
K-K Környezeti zaj- és rezgésvédelem
Környezetvédelmi Felülvizsgálat Végzésére Jogosító Engedély,
(Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 2006)
K-F-V Hulladékok káros hatásai elleni védelem
K-F-K Környezeti zaj- és rezgésvédelem
K-F-J Felszín alatti víz- és talajvédelem 
 
 
Keszeyné Dr. Say Emma PhD
egyetemi docens
 
GT-Sz Geotechnikai szakértő
GT-T Geotechnikai tervező
 
Kecskés Gábor
főiskolai tanársegéd, laborvezető
 
Tervezői jogosultság:
GT-1 Geotechnikai vezető tervező
KÉ-T Közlekedési építőmérnöki tervezés
VZ-T Vízimérnöki tervezés
 
Szakértői jogosultság:
É-GT-V Geotechnikai szakértés (vezető szakértő)
VZ-Sz Vízimérnöki szakértés
GD-Sz Geodéziai szakértés
W-V-4 Nem szennyvízelvezetési célú csatornázás szakértés
W-V-5 Szennyvíztisztítási szakértés
W-K4-2 Útépítési-talajmechanikai és víztelenítési szakterület szakértése 
 
Környezetvédelmi jogosultság:
Veszélyes hulladékok káros hatásai elleni védelem szakterületen
Környezetvédelmi felülvizsgálat végzése jogosító területen:
K-F-Z Felszíni vízminősgévédelem
K-F-J Felszín alatti víz és talajvédelem
K-F-V Hulladékok káros hatásai elleni védelem szakterületekre

Geotechnikai szakcsoport

Helyszíni vizsgálatok

Fúrás és szondázás

A geotechnikai szakcsoport geotechnika tervezések, szakértések és kutatási feladatok terepi munkáira is felkészült. 2010. évben a Pagani cégtől beszerzett TG63-as szupernehéz verőszondás vizsgálatokra is alkalmas fúró, CPTu szondázó önjáró gépével kíván a szakma igényeinek megfelelni. 120 mm-es átmérőig nagyátmérőjű magminta vételére is alkalmas a berendezés, amely lehetővé teszi, hogy 100 mm-es nagyminták is vizsgálhatók laboratóriumban. A géppel jelenleg 10 m-ig tudunk fúrni, és 20 m-ig CPTu valamint dinamikus szondázást végezni.

 

Labor vizsgálatok

Laboratóriumunk Budapesten, a XIV. kér. Thököly út 74. sz. alatt található. A minták beszállításához közvetlenül a laboratóriumhoz lehet beállni gépkocsival. A talajvizsgálatokat a munka jellegétől függően, a Megbízóval egyeztetett ütemben, egyedi kísérleti körülményeket biztosítva is tudjuk vállalni. A vizsgálati hátterünk korszerű eszközeink révén jónak mondható. Új dinamikus triaxiális berendezésünk kísérleti feladatok ellátására, kutatási munkákra is alkalmas.

 

Geotechnikai tervezés

A geotechnika szakterületén együttműködő partnerei tudunk lenni a tervezésben is kollégáinknak. Számítógépes modellezést, mélyépítési vasbeton szerkezetek tervezését, talaj vizsga lati jelentések, geotechnikai szakvélemények, geotechnikai tervek, komplett tervdokumentációk készítését is vállaljuk. Kutatási tapasztalatunkra támaszkodva különleges geotechnikai feladatokban való közreműködésünket is felajánlju

 

Környezetvédelem

A környezetvédelem területén széles körben vállalunk szakértői, szaktanácsadói és tervezői tevékenységet, így környezetvédelmi felülvizsgálat, audit, környezeti hatásvizsgálat, környezeti kockázat elemzése, regionális környezetvédelmi stratégia kidolgozása, szennyeződések feltárása és lokalizálása, kármentesítés műszaki tervezése, monitoring rendszer tervezése, üzemi kárelhárítási terv készítése, hulladékkezelő létesítmények komplex tervezése feladatokban állunk Megbízóink rendelkezésére.

 

Támogatóink

-Fővárosi Közterület-fenntartó  Zrt.
-SADE Magyarország kft.
-Fővárosi Vízművek Zrt.
-Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
-Szentesi Vasút kft.
-Volán Informatika Zrt.
-Fővárosi Településtisztasági kft.
-HOLCIM Zrt.

Geodézia mérőtábor

Tudnivalók a 2016-os Geodézia mérőgyakorlatról

2016-ban a mérőgyakorlat két helyszínen kerül megrendezésre, Nagymaroson és a Városligetben. Az egyes szakok beosztása a következő:

Levelező Építész, Levelező Építő, Levelező Menedzser: Nappali Menedzser szakokon május 23-27, Városliget. A hétfői kezdés 9:00, a találkozó helyszíne a 203-as tanterem. A gyakorlaton az vehet részt, aki Építészeti geodézia (Építész esetben) vagy Geodézia II. (Építő esetben) vagy menedzser szakon Geodézia I. tárgyból megkapta az aláírást.

Nappali Építész szakon május 30-június 3 illetve június 6-10, helyszíne a Városliget. Hétfőn találkozó 9:00-kor a 203-as tanteremben.
 A nyári vizsgaidőszakban államvizsgázó hallgatók a levelezők időpontjába lesznek beosztva. A gyakorlaton az vehet részt, aki megkapta az aláírást Építészeti geodézia c. tárgyból.

Nappali Építőmérnök szakon június 6-10, 13-17 ill. 20-24, helyszíne Nagymaros. Találkozó hétfőn a Kar mérőtelepén (Nagymaros, Váci út 141) 10:00-kor. A gyakorlaton az vehet részt, aki Geodézia II. tárgyból megkapta az aláírást.

A gyakorlatok további napjainak programja a hétfői eligazításon kerül ismertetésre. A gyakorlatok 5 naposak (hétfőtől péntekig), minden nap folyamatosan jelen kell lenni a feladatok végrehajtásánál, így egyéb iskolai feladat (pl. vizsga, konzultáció, feladatleadás, stb.) a gyakorlat munkaideje alatt nem végezhető. Tíz perc késés után úgy tekintjük, hogy a hallgató a gyakorlaton nem jelent meg.

A nappali tagozatos hallgatóknak később meghirdetett időpontban lehetőséget biztosítunk, hogy arra a kurzusra jelentkezzenek fel, amire jönni szeretnének. A jelentkezés megjelenési sorrendben történik a rendelkezésre álló helyek beteltéig. Aki nem jelentkezik, az üresen maradt helyekre névsor szerint kerül beosztásra. A hallgatói beosztásokat a Szakcsoport honlapján tesszük közzé.

A gyakorlatokra be kell szerezni "Dr. Tokody András: Elektronikus geodéziai műszerekkel a mérőgyakorlaton" c. jegyzetét. A jegyzet nélkül a gyakorlat szinte elvégezhetetlen. A gyakorlat folyamán a jegyzetben felsorolt eszközökre lesz szükség, kérjük, azokat hozzák magukkal. Célszerű a gyakorlatra a feldolgozásokhoz saját számítógépet hozni.

A mérési feladatok a szabadban zajlanak. Napsütés esetére készüljenek naptejjel, sapkával, eső esetére esőkabáttal. Balesetvédelmi okokból a feladat jellege miatt ZÁRT SARKÚ CIPŐ kötelező! Nagymaroson a mérések az utcán, forgalomban zajlanak, ezért ZÖLD LÁTHATÓSÁGI MELLÉNYT kell hozni.

A mérőgyakorlat hallgatói maguk gondoskodnak élelmezésükről. Nagymaroson lehetőség van egy étteremben házhoz szállított menüre előfizetni, ennek ára kb. 800 Ft/adag.

Nagymaros:

Cím: Nagymaros, Váci út 141.

 Megközelítés: vasúttal vagy személykocsival (a mérőgyakorlat alatt a személygépkocsi nem használható!)

 Megközelítés a Nagymaros-Visegrád MÁV állomásról: a Magyar utcán a Váci útig, ott balra, majd a Váci úton egyenesen a mérőtelepig
(kék vonalon a kék pontig):

 

maros

     maros terkep

 Elhelyezés: 8 fős női és 14 fős férfi hálóteremben, valamint egy kb. 8 fős külön épületben.

  

Bemutatkozás

A geodéziai és térinformatikai szakcsoport múltja és jelene

írta: Dr. Tokody András 2007.

 

A Főiskola 35 évvel ezelőtti indulása pillanatában feltehetően a szertárban előfordult néhány kitűzőrúd, keretes mérőszalag (ahol a szalagon nincs osztás, csak 10 cm-ként egy fúrt lyuk, méterenként kis réztábla, súlya kb. 6 kg.), két db. réz teodolit kb. 1910-ből Süss Nándor és társától, 1 db úgynevezett lejtmérő, ami a szintezőhöz hasonló műszer, de horizontja kis mértékben állítható, és egynéhány Bodola-féle szögtükör, mely a Főiskola elődjénél „anlégolást" oktató Salacz Tóni bácsi kedvenc „műszere" lehetett, valamint néhány modern (1950 körüli) gyártású MOM Szepessy-féle tangens tahiméter.
A felsorolt eszközöket ipar­történeti fontosságuk miatt máig őrizzük.

A geodéziai oktatás főiskolai szintre emelése 1972-ben indult, dr. Ercsey Zoltánné Kiss Ágota gondozásával, aki rövid idejű épületszerkezettan oktatás után, végzettségének megfelelően a geodéziát kezdte oktatni a Mélyépítési tanszéken, melyhez gyakorlati és számítási jegyzetet is írt. Neves előadót hívott Dr. Horváth Kálmán személyében a Budapesti Műszaki Egyetemről. 1972-től a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat irodavezetője (a Geodéziai és Kartográ­fiai Egyesület későbbi főtitkára) dr. Karsay Ferenc vette át az előadásokat. Az addig csak általános geodéziai jelleggel oktatott tárgy kiegészült az Építőipari geodézia témakörével, melyhez úttörő jelleggel tankönyvet is írt (1975).

A régi műszerek már nem bizonyultak megfelelőnek a korszerű oktatáshoz, ezért dr. Ercsey Zoltánné 10 db Zeiss Ni 025 típusú kompenzátoros műszert szerzett be. A szürke színű és női retikülhöz hasonló dobozban lévő (a gyakorlatokon csak női hallgatók karján előforduló) műszerek közül még 4 db. ma is állja a sarat.

Bár e műszerek nem működtek annyit, mint egy ipari vállalatnál, de a tapasztalatlan felhasználok (hallgatók) miatt extra igénynek voltak kitéve.
Egy-egy gyakorlati óra után sok-sok átszakított csavarmenet, törött szalag, prizmabot kitűzőrúd került vissza a műszertárba. A Főiskolával szerződében lévő műszerészek: Parragh Ferenc, Fekete János, és jelenleg Gritsch László a lehetetlen határát súrolva próbálták és próbálják eszközeinket életben tartani.
A növekvő hallgatói létszám igényelte a tárgy oktatói létszámának emelését. 1973-ban egy napon lépett a Főiskola épületébe Batizné Ferdinánd Judit és Szandtner Gábor, majd 1974-ben Budai Ferenccel egészült ki a csapat. Ezzel egyidejűleg a műszertár is fejlő­dött: modern teodolitok (Zeiss Theo 020A, 010A, MOM Te D13, 33, 43) és tahiméterek (Zeiss Dahlta 010A és MOM Ta D4), bővítették a szertár állományát. A feladatok számítását kezdetben logaritmikus szögfüggvénytáblázat segítségével végeztük. Nagy könnyebbségnek tűnt a nehezen beszerzett 10 db. Calcorex típusú „tekerős" számológép, melyek rövid ideig tündököltek, mivel a számítástechnika nemcsak napjainkban, hanem már akkor is gyorsan fejlődve létrehozta az elektronikus számológépeket. PTK-1024 típusú piros fénnyel hunyorgó számológépeket szereztünk be, melyeket minden gyakorlat után hálózati töltőre kellett kapcsolni.
Tokody András 1978-tól erősíti az oktatók táborát, aki az akkori elektronikus számológépek programozását kezdte tanítani a geodéziai gyakorlatokon.
Ebben az időszakban a geodéziai szakcsoport tudományos aktivitása és jegyzetírása fellendült.
A kiadott könyvek és jegyzetek:

1979: Batizné-dr. Ercseyné: Geodéziai gyakorlatok.
1980: Szandtner-Tokody: Lézerek alkalmazása a mélyépítésben.
(OMFB mélyépítési célpr. biz.)
1980: Szandtner-Tokody: Darupályák mérése lézerek segítségével.
(orsz. Geod. pályázat I. díj)
1980: dr. Karsay-Batizné: A csoportos födémemeléses és zsaluterheléses-süllyesztéses építési technológia geodéziai, méréstechnikai problémáiról. (ÉTK)
1981: dr. Karsay-dr. Ercseyné: A méréstechnika és könnyűszerkezete építés kapcsolata.


A tanszék személyi állománya 1981-ben Kovács Zoltán kollégánkkal bővült, a közben más tevékenységi köröket ellátó és eltávozott kollégák helyett.
Az irodalmi aktivitás nem csökkent, melynek eredményeként jelent meg:

1986: Batizné-dr. Tokodi: Geodézia.
1987: Kovács-dr.Tokodi: Geodéziai számítások.
1991: dr. Ercseyné: Geodéziai mérőgyakorlati praktikum.

1993-ban érkeztek az első PC-k, melyeknek kapacitása révén a világban teret nyerő térinformatika oktatásának lehetősége megcsillant.
Ekkoriban szereztük be akkori legmodernebb eszközünket, a Geodiméter 410 mérőállomást, amely a Geotronics cég legelső, intelligens állomása.
A terepi méréseket rögzíti és számítógépbe adatátviteli szoftver segítségével átviszi. A Földhivatalokban olyannyira elterjedt ITR (Interaktív Térképező Rendszer-DIGICART Kft.) grafikai térképező szoftveréből is beszereztünk néhány példányt. Az igazi pályázati rendszer beindulása, s kezdetben sikeres FEFA, TEMPUS pályázatok megnyerése révén további szoftverekkel (MAPINFO, Microstation 4) gazdagodtunk. 1998-ban a Bentley cég segítségével egy térinformatikai laboratóriumot alakítottunk ki. A labor kiteljesítette az 1995 óta a tanszék három munkatársa (Batizné dr., dr.Tokody, Kovács) által kialakított tematika szerint folyó Térinformatika oktatásunkat. 1998-2004 között Bálint Béla tanársegéd az Építőanyag Tanszékről került át a Geodéziai szakcsoporthoz. A térinformatika oktatást fellendítette az AutoCad Map szoftverben való magas szintű jártassága. 1994-ben jelent meg Batizné dr. Ferdinánd Judit: Ipari környezetszennyezés detektálása távérzéke­léssel c. jegyzete.

2004–ben végre megújult (külső-belső formájában) a Geodézia jegyzet, új formája „Dr. Tokody-Kovács: Geodéziai alapismeretek” címen jelent meg.
Ebből azonban a fotogrammetriai és az ipari geodéziai rész hiányzik, azt majd egy önálló jegyzetben kívánjuk kiadni. A Főiskola „KK”munkái („Költségvetésen kívüli") révén oktatóink kapcsolatot tartottak az iparral. Vállalták alapozási kitűzések, építőipari művezetések, daru­pálya mérések stb. munkálatait. Az ipari tapasztalatok révén az oktatás minősége a kivitelezési szemlélet szempontjából javult.

Oktatóink nemcsak a szakmai egyesületek rendezvényein, konferenciáin való aktív részvétellel, szakfolyóiratok, szakkönyvek tanulmányozásával, hanem külföldi (Weimar, Lipcse, Stuttgart, Borlaenge, Tokyo, London) székhelyű és hazai társintézményekkel is hasznos együttműködésben, naprakész ismeretekkel végzik oktató, nevelő tevékenységüket. Mindez még mindig kevés ahhoz, hogy az egyre dráguló, és viharos léptekkel fejlődő szakterületünkkel lépést tartsunk. A Digitális Alap Térkép szabvány (DAT) 1997 óta meghatározó keretet ad a sokféle szoftvert használó földmérő társadalomnak.
A térkép készítéséhez leggyorsabban adatot gyűjtő GPS (Globális Position System) technika műszerei bármennyire is miniatürizálódnak, áraik még mindig elég magasak. Ennek ellenére sikerült 2002-ben egy ASHTEC típusú egyfrekvenciás vevőpárt beszereznünk. Bővült a mérőállomások száma is egy TOPCON típusú állomással. 2003-ban egy Sokkia Power Set, 2004-ben 2 db Topcon, 2007-ben pedig egy újabb Sokkia mérőállomással bővült a műszerparkunk.
Dr. Ercsey Zoltánné 2003-ban nyugdíjba vonult, majd 2004-ben Bálint Béla a MOL- hoz távozott, cserébe Papp Erik lépett be a Budapesti Műszaki Egyetemről. Nem sokkal utána lépett be hozzánk térinformatika oktatásra Szűcs László és Gregori Ákos (szintén a Budapesti Műszaki Egyetemről).
Szűcs Lászlónak sikerült megvédenie Ph.D dolgozatát 2006-ban, melyet a hagyományos és GPS mérések együttes feldolgozásáról írt. 2007 szeptemberében Batiz Zoltánné Dr. Ferdinánd Judit nyugdíjba vonult, nagy űrt hagyva maga után.

Visszatekintve az elmúlt 35 évre elmondhatjuk, hogy a geodézia tudományának rohamos fejlődésével lépést tartottunk, oktatásunkra az eszközökkel való viszonylag jó ellátottság és modernség jellemző.

Külső óraadóink voltak:

Papp Márió, Bereczky Sándor, Bencze István, Bolváry Gábor, Feles László, Fekete János, Hetzmann Tamás, Hacker Mihály és Kázmér István.

Felhasznált irodalom: Batizné-Tokody: A mérőszalagtól a Térinformatikáig. YMMF Jubileumi évkönyv, 1998.

Alkategóriák