Copyright 2022 - Custom text here
 • Slide number 0
 • Slide number 1
 • Slide number 2
 • Slide number 3
 • Slide number 4
 • Slide number 5
 • Slide number 6
 • Slide number 7
 • Slide number 8
 • Slide number 9
 • Slide number 10
 • Slide number 11
 • Slide number 12
 • Slide number 13
 • Slide number 14
 • Slide number 15
 • Slide number 16

ybl facebook2

Bemutatkozás

SZAKCSOPORT VEZETŐ: Nemoda Ferenc
TITKÁRSÁG: Kivitelzési és alaptárgyi intézet B épület, 4. emelet,
telefon: +36 1 2521270
LABOROK: A épület alagsor: Labor 1, Labor 2, Gépterem, Építőanyagok labor

ÉPÍTŐANYAG ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAKCSOPORT

Az építőiparban bekövetkező változások új szemléletű építőanyag oktatást tettek szükségessé amelynek célja az építőanyagok általános tulajdonságainak - különös tekintettel a tartóssági, időállósági követelményekre - a korszerű anyagok felhasználási területeinek, alkalmazási lehetőségeinek, kiválasztási módszereknek megismertetése, valamint az építőanyagok területén várható fejlődési tendenciák bemutatása.
Építőanyag-oktatásunkat a vizsgálatcentrikus, leíró oktatás helyett az építőanyagok tulajdonságainak minél tökéletesebb megismerésén alapuló, felhasználócentrikus építőanyag-oktatássá alakítottuk.

Szoros kapcsolatot tartunk fenn az építőanyaggyártó cégekkel, aminek köszönhetően a legújabb termékeket, valamint felhasználási lehetőségeiket tudjuk bemutatni, a cégektől kapott mintaanyagok segítségével. Építőanyag konferenciánkat és bemutatókat rendezünk, ahol az előállítók és forgalmazók bemutatkozhatnak, valamint előadásokon ismertethetik termékeiket és legújabb fejlesztéseiket. A bemutatott mintaanyagaik a gyakorlati oktatásban bemutató anyagként szolgálnak.

Fontosnak tartjuk a többi szaktanszékkel kialakított jó kapcsolatot, tájékozódunk elvárásaikról az alapozó tárgyként oktatott építőanyagok és termékek tananyaggal kapcsolatban, hiszen nekik az általunk tanított ismeretekre kell építeniük.
A tantárgy gyakorlati oktatását, valamint a kutatási és szakértési munkákat korszerű eszközparkkal, valamint számítógépes vezérlésű gépekkel és számítógépes adatfeldolgozással rendelkező laboratórium segíti.
A laboratórium felszerelését és eszközeinek beszerzését az elmúlt években nyert mintegy 10 pályázat, a munkákból befolyt pénzek, a cégek szakképzési hozájárulása és egyéb támogatása segítségével valósítottuk meg és muködtetjük.

Az általános minőségügyi ismeretek oktatását 1994-ben kezdtük meg, a felsőoktatásban egyedülálló módon minden hallgató szamara, minden szakon 6-8 órás tantárgyblokk formájában. Ennek az oktatásnak a célja a minőségszemlélet kialakítása, a minőség kérdéseire fogékony emberek képzése.
A menedzser szakos hallgatók számára 1996 óta 1 félévben, heti 4 órában tanítjuk a minőségirányítás című tárgyat. Az új tantervek keretében, a 2003-2004-es tanévtől kezdődően minden szakon 1 féléves kollokviummal záródó tantárgy keretében tanítjuk a minőségirányítási ismereteket, kötelező tantárgyként minden hallgató számára. A tananyag 60 %-a a minőségirányítás általános, 40 %-a pedig az építőipar minőségirányításának kérdéseivel foglalkozik.

Mind az építőanyagok, mind pedig a minőségirányítás tantárgy oktatásához saját tankönyveinket használjuk, amelyeket a szakma szakkönyvként is használ.
Évente 4-5 szakdolgozatot konzultálunk a menedzser szakos hallgatóink és más intézmények szakmérnök hallgatói számára a minőségirányítás témában.

Minden oktatónk jelentős szakmai gyakorlattal rendelkezik, és rendszeres szakmai tevékenységet folytat, kutatás, szakértés, tervezés és vállalati minőségirányítási rendszerek bevezetése, auditálása területeken. A munkákból doktori disszertációk, publikációk, előadások készülnek.

Szakmai területeink: az építőanyagok tulajdonságai általában; beton- és habarcstechnológia; gipszbeton szerkezetek tervezési módszereinek továbbfejlesztése; könnyűbetonok tulajdonságai, habbetonok gyártási technológiájának kifejlesztése; betonadalék- szerek betontechnológiai hatásvizsgálata; szálerősítéses betonok és mikrobetonok tulajdonságai, valamint ipari bevezetésük; a betonok időállósági kérdései; munkahelyi minőségellenorzés; ipari technológiai problémák megoldása, valamint vállalati minőségügyi rendszerek bevezetése, auditálása és az oktatás minőségügyi kérdései.